تيترآنلاين - مجسمه مشاهیر ایرانی هم از چین وارد می‌شود - نسخه قابل چاپ

مجسمه مشاهیر ایرانی هم از چین وارد می‌شود

25 آذر 1391 ساعت 22:01

بیکاری هنرمندان مجسمه ساز و ضعف در استفاده بهینه از فارغ التحصیلان این رشته ، ضربه مهلکی بر پیکره این هنر اصیل ایرانی وارد کرده است


مجسمه سازان بزرگ و نام آور کشور بیکارهستند،آن وقت آقایان از روی بی سیاستی سفارش ساخت ۳ هزارمجسمه از مشاهیرایرانی را به هنرمندان چینی می دهند. به گزارش خانه ملت ، نهادینه کردن فرهنگ استفاده ازاستعدادهای هنرمندان ایرانی ضروری است و باید برآن تاکید شود، زیرا آثارهنرمندان باید در کشورمورد حمایت قرارگیرد تا این قشرخلاق منزوی نشوند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی دراین باره اظهار نظر کرده اند.

هنر مجسمه سازی کشور اسیر بی برنامگی شده است

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه هنر مجسمه سازی کشور اسیر بی برنامگی شده است، افزود:‌ بیکاری هنرمندان مجسمه ساز و ضعف در استفاده بهینه از فارغ التحصیلان این رشته ، ضربه مهلکی بر پیکره این هنر اصیل ایرانی وارد کرده است.

علیرضا سلیمی ،افزود: هدف اشتغالزایی در هنر مجسمه سازی، استفاده از هنرمندان پیشکسوت و تربیت نیروی متخصص و کارآمد در این عرصه است، زیرا این امر موجب می شود، تمام مردم جهان با فرهنگ غنی ایران آشنا شوند .

نماینده مردم محلات ودلیجان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: موضوع بیکاری هنرمندان، یکی از مهمترین چالش‌ها و مشکلات این مرزو بوم است، این در حالی است که با به کارگیری آن ها در بسیاری ازامور فرهنگی می‌توانیم تحولی عظیم درعرصه هنر وصنعت گردشگری کشورایجاد کنیم.

وی ادامه داد: دولت با یک طراحی علمی وهنری باید حلقه هنر مجسمه سازی و علم هنر را متصل کند. این امر موجب می‌شود، شاخص هنری کشور نیزبه نحومطلوب افزایش یابد.

سلیمی افزود: این جمعیت هنری وتحصیل کرده، نیازمند حمایت دولت اند و یکی از زمینه‌های اصلی رفع بیکاری و ایجاد فرصت های شغلی، توجه بیشتر به حوزه مجسمه سازی است.

نماینده مردم محلات تصریح کرد: مسکوت ماندن هنر مجسمه سازی هم اکنون در حال تبدیل شدن به یک معمای بدون راه حل شده است ، از همین رو می توان با اقدامات کارشناسی راه حلی مناسب برای این امر اتخاذ کرد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه هنر مجسمه سازی کشور اسیر بی برنامگی شده است، افزود:‌ بیکاری هنرمندان مجسمه ساز و ضعف در استفاده بهینه از فارغ التحصیلان این رشته، ضربه مهلکی بر پیکره این هنر اصیل ایرانی وارده کرده است.

مجسمه مشاهیر ایرانی هم از چین وارد می‌شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در عرصه هنر و حمایت ازسرمایه‌گذاران و هنرمندان، از جمله راهکارهای مهم در راستای توسعه رونق اقتصادی و اشتغالزایی درکشور به شمار می آید، افزود: درحالی که مامجسمه ساز ان برجسته زیادی درکشور داریم،آن وقت مسولان، چینی ها را مسئول مجسمه سازی ازمشاهیر ایرانی می‌کنند.

ابراهیم نکو،افزود: حمایت از تولیدات هنرمندان وهمین طورارتقای کیفیت آثار هنری درجهان، همواره با دستان هنرمندان ایرانی گره خورد است، با این حال متاسفانه ما قدر هنرمندانخود را نمی دانیم و در کمال بی مهری دست محبت به سوی هنرمندان خارجی از جمله چینی ها درازمی‌کنیم .

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی ‌تصریح کرد: حمایت از هنرمندان مجسمه ساز در عرصه هنر و حمایت ازجوانان مشتاق مقوله ای هنری می تواند بازتاب جهانی مناسبی را برای ما به همراه داشته باشد.

وی ادامه داد: توسعه مفاهیم هنری با استفاده از ذوق سرشار جوانان ایرانی امکان پذیر است، از همین رو دولت باید با اختصاص اعتبارات کافی، هنرمندان این مرز و بوم را در جهت ابداع آثار هنری با کیفیت به نحو مطلوب حمایت کنند.

نکو تصریح کرد :حمایت از فکر خلاق هنرمندان و همین طوربهره گیری از نظرات نخبگان این عرصه در اشتغالزایی و نیزدگرگونی فرصت های شغلی بسیارراهگشا است.

نماینده مردم رباط کریم افزود : خلق آثار هنری نیازمند حمایت تمام دستگاه های اجرایی است ، در غیر این صورت نمی توان انتظار داشت که آثار هنری متعدد وبا کیفیت هنری بالا در زمینه های مورد نظر به عرصه جهانی وارد شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که سرمایه‌گذاری در عرصه هنر و حمایت ازسرمایه‌گذاران وهنرمندان از جمله راهکارهای مهم در راستای توسعه رونق اقتصادی و اشتغالزایی دراین عرصه به شمار می آید، افزود: ماکلی مجسم ساز برجسته ایرانی داریم،آن وقت آقایان، چینی ها را مسئول مجسمه سازی هنرمندان ایرانی می کنند.

واردات مجسمه، آن هم درباره مشاهیر ایرانی، با وجوداین همه هنرمند در کشور جای تعجب دارد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه واردات مجسمه، آن هم درباره مشاهیر ایرانی، با وجوداین همه هنرمند درکشور جای تعجب دارد، افزود: هنر بخشی از تولید داخلی را به خود اختصاص داده است.

نماینده مردم قم درمجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: کشورما باداشتن هنرمندان جوان وفرصت‌های سرمایه‌‌گذاری زیاد به ‌ویژه در بخش هنر، می‌تواند نقش به سزایی در ایجاد اشتغال ایفا کند.

وی ادامه داد: یار مهربان اقتصاد هنرمندان، تولید داخلی با کیفیت است، از همین رو هنرمندان باید دقت کنند که برای کالاهای هنری خودعلاوه برکیفیت مناسب، نرخ عادلانه نیزدر نظر بگیرند.

امیر آبادی فراهانی افزود‌: تولیدات فرهنگی و هنری یک اولویت مهم اجتماعی و اقتصادی برای مردم به شمار می‌آید و در صورتی که دولت برنامه‌ریزی کارآمدی در این راستا صورت دهد، بسیاری از مشکلات معیشتی هنرمندان برطرف خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه واردات مجسمه،آن هم درباره مشاهیر ایرانی، با وجود این هنرمند درکشور جای تعجب دارد ، افزود : هنر بخشی از تولید داخلی را به خود اختصاص داده است، به همین علت بهترین استراتژی برای کنترل نرخ بیکاری در کشور سرمایه‌گذاری در عرصه مسائل فرهنگی وهنری است. مسوولان ساخت سه هزار مجسمه از مشاهیرایرانی را به چینی ها سفارش داده اند.


کد مطلب: 5375

آدرس مطلب: http://titronline.ir/vdcb.zbsurhbfsiupr.html?5375

تيترآنلاين
  http://titronline.ir