تيترآنلاين 14 فروردين 1392 ساعت 18:45 http://titronline.ir/vdci.rawct1aq5bc2t.html?5624 -------------------------------------------------- عنوان : نام امام خميني(ره) در کتاب رکوردهاي گينس -------------------------------------------------- مراسم تشييع پيکر امام خميني(س) به عنوان مراسمي با بيشترين تعداد شرکت کننده در کتاب گينس ثبت شده است. متن :  مراسم تشييع پيکر امام خميني(س) به عنوان مراسمي با بيشترين تعداد شرکت کننده در کتاب گينس ثبت شده است.  مراسم تشييع پيکر امام خميني(س) به عنوان مراسمي با بيشترين تعداد شرکت کننده در کتاب گينس ثبت شده است. در اين کتاب از مراسم تشييع پيکر امام خميني(س) به عنوان بيشترين تعداد شرکت کننده نام برده شده است. به نوشته‌ي گينس به استناد اظهارات مقامات رسمي 10 ميليون و 200هزار نفر در اين مراسم شرکت داشته‌اند که در حدود يک ششم جمعيت آن زمان ايران بوده است. در کتاب رکوردهاي گينس سال 2012 ميلادي، نام امام خميني(س) دو بار به عنوان رهبري محبوب، ثبت شده است. کتاب رکوردهاي گينس که هر ساله نسخه تازه‌اي از آن منتشر مي‌شود در سال 2012، نام امام خميني (س) را در بخش پرجمعيت‌ترين و باشکوه ترين استقبال‌ها و نيز گسترده‌ترين مراسم تشييع مردمي در طول تاريخ، ثبت کرده بود. کتاب رکوردهاي گينس در برگيرنده دستاوردهاي بشري و رخدادهاي طبيعي است که هر سال رکوردهاي جهاني را ثبت و منتشر مي