تيترآنلاين 17 فروردين 1393 ساعت 22:36 http://titronline.ir/vdce.o8pbjh8xn9bij.html?6395 -------------------------------------------------- عنوان : شرایط دشوار واحدهای تولیدی پس از فاز دوم هدفمندی -------------------------------------------------- بیماری اقتصادی ایران و فضای نامناسب کسب و کار موجب شده تا تولیدات در یک فضای غیررقابتی قدرت رقابت نداشته باشند متن : دبیركل كانون عالی انجمن‌های صنفی كارفرمایی ایران با بیان اینکه مذاکراتی با دولت در جریان است که براساس آن تلاش می شود تا یارانه واحدهای تولیدی از روند تخصیصی مناسبتری برخوردار شود ، در گفت وگو با پانا در پاسخ به این پرسش که اجرای فاز دوم هدفمندی افزایش از 25 تا 40 درصد در حامل های انرژی را به همراه دارد ،افزایش دستمزد قدرت اقتصادی کارگران را افزایش خواهد داد ، ادامه داد:اجرای فاز دوم هدفمندی و افزایش نرخ حاملهای انرژی بسیاری از کارگاهها و صنایع را که انرژی بر هستند با افزایش هزینه های تمام شده تولید مواجه خواهد کرد و در شرایطی که با دخالت در قیمت گذاری اجازه افزایش قیمت کالاها نیز داده نمی شود علاوه بر کارگر این کارفرماست که با دشواری بیشتری در نگه داشتن محیط های کاری مواجه می شود . دبیركل كانون عالی انجمن‌های صنفی كارفرمایی ایران خاطرنشان کرد: چالش بر سر کارگر و کارفرما نیست بلکه بیماری اقتصادی ایران و فضای نامناسب کسب و کار موجب شده تا تولیدات در یک فضای غیررقابتی قدرت رقابت نداشته باشند . وی در پاسخ به این پرسش که بخش تولید در فاز اول اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نادیده گرفته شد ،فکر می کنید در فاز دوم دولت برنامه اجرایی برای بخش های تولیدی کشور داشته باشد ، عنوان کرد: درحال مذاکره و رایزنی با دولت هستیم تا بخش تولید در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها مغفول واقع نش