تيترآنلاين - بازهم پارازيت! - نسخه قابل چاپ

بازهم پارازيت!

ابوالقاسم قاسم زاده

روزنامه اطلاعات , 7 ارديبهشت 1393 ساعت 9:03

انتشار امواج پارازيت و تاثير منفي آن بر سلامت مردم و خانواده‌ها همچنان پرسش مجامع گوناگون است


يكبار ديگر وزير بهداشت از تشكيل كار گروهي خبر داد كه براي بررسي امواج و پارازيت‌ها فعال است. دكتر قاضي‌زاده هاشمي در مصاحبه با يكي از خبرگزاريها گفت: «كار گروهي براي بررسي امواج و پارازيت‌ها در كشور تشكيل شده و مشغول به كار است. براي ميزان پارازيت‌هاي مضر استاندارد بين‌المللي تعريف شده است و بايد طبق آن اندازه‌گيري انجام شود. طبق اين اندازه‌گيري كه در حال انجام است، مشخص مي‌شود كه ميزان پارازيت در كشور بيش از استانداردها يا كمتر از آن است» وزير بهداشت بار ديگر اطلاع داد و گفت «شخص رئيس جمهوري پيگير اين موضوع است و بارها با مسئولان امر صحبت كرده است. مطمئن باشيد از آن بخشي از پارازيت‌ها كه به سلامت مردم آسيب مي‌رساند، حتماً پيشگيري و جلوگيري خواهد شد.»

انتشار امواج پارازيت و تاثير منفي آن بر سلامت مردم و خانواده‌ها همچنان پرسش مجامع گوناگون است. گروهي خواهان تحقيق علمي و روشن درباره تاثير پخش پارازيت‌ بر سلامت مردم هستند. تاثيرهاي منفي پخش امواج از همه دستگاهها از جمله تلفن‌هاي همراه تا انتشار امواج پارازيت براي كور كردن شبكه‌هاي تلويزيوني و راديوي خارجي به شدت و ضعف فركانس‌هاي امواج بستگي دارد و به مقياس زماني، يعني اينكه افراد چه مدتي در حيطه و در دايره انتشار اين امواج قرار مي‌گيرند. پارازيت محور شايعه گوناگون در جامعه شده است. در توليد بيماريهاي خاص از آن جمله سرطان، سردردهاي مزمن و...، مردم نمي‌دانند پاسخ علمي مسئولان چيست؟ تشكيل كارگروه براي اينكار و بررسي علمي درباره انتشار امواج و پارازيت اقدام مفيد و لازم است كه وزير بهداشت از چندماه قبل آن را به اطلاع مردم رسانده است. وزير بهداشت اطلاع داد كه «شخص رئيس جمهور پيگير اين موضوع است.»

گروه ديگري به دو نكته اشاره دارند. اول، آيا استفاده از پخش امواج به صورت پارازيت برروي شبكه‌هاي تلويزيوني، محمل قانوني دارد يا به‌صورت سليقه‌اي انجام مي‌پذيرد؟ دوم، اگر هدف از ايجاد پارازيت، ممانعت از انتشار امواج تصويري ضداخلاقي است، آيا با استفاده از وسيله پارازيت، اين هدف محقق مي‌شود؟

تا اينجاي كار معلوم شده است كه انتشار امواج پارازيت، محمل قانوني روشني ندارد و دستوري است. در بررسي ميداني، پاسخ پرسش دوم اينگونه به دست آمده است كه امروز بسياري از خانواده‌ها كه از شبكه‌هاي ماهواره‌اي استفاده مي‌كنند، راه‌هاي فني گريز از امواج پارازيت را پيدا كرده‌اند و با اندك هزينه‌اي از دايره امواج پارازيت عبور مي‌كنند. در شبكه‌هاي اينترنتي نيز اين‌كار به آساني انجام مي‌پذيرد. ايجاد پارازيت نه تنها قادر نيست تا همه امواج را كور كند، بلكه علاوه بر عدم تحقق هدف بازدارندگي از انتشار امواج مضر براي تنظيم رفتارهاي اخلاقي خانواده‌ها، هزينه‌هاي آن هم بسيار و البته سود آن اندك است. در كمتر كشوري براي مقابله با امواج شبكه‌هاي ضداخلاقي، تنها از ايجاد امواج پارازيت استفاده مي‌كنند و بر ادامه آن هم تاكيد دارند. بخصوص كه امواج پارازيت در كشور، بسياري از شبكه‌هاي خبري را كور مي‌كند در حاليكه برخي از شبكه‌هاي ضداخلاقي همچنان باز مي‌مانندو در دايره پارازيت قرار نمي‌گيرند!

نكته ديگر وسعت كشور است. انتشار امواج پارازيت بطور عمده و گسترده به تهران و مركز كشور محدود شده است و بسياري از استان‌ها و شهرها در وسعت كشور بخصوص شهرهاي مرزي، در دايره كنترل امواج پارازيت قرار ندارند. ايجاد امواج پارازيت، شيوه‌اي است كه وسايل فني براي خنثي‌سازي آن هم به بازار آمده و در اختيار عموم قرار گرفته است. اگر نظرسنجي از مردم صورت پذيرد، معلوم خواهد شد كه از انتشار امواج پارازيت ناراضي‌اند و آن‌را بي‌فايده مي‌دانند.

بررسي موضوع انتشار امواج پارازيت در سطح قانوني بودن آن، بهداشتي بودن آن و موفق بودن آن در اهداف براي حفظ سلامت روحي و فكري جامعه، مورد نقد است. بخصوص كه مردم در كسب اطلاعات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي حريص‌اند و خود را به آن نيازمند مي‌دانند. ضعف‌هاي اطلاع‌رساني از سوي مجموعه رسانه‌هاي داخلي چه ديداري و شنيداري و چه مكتوب، مردم را به‌سوي رسانه‌هاي خارجي سوق مي‌دهد. در حالي‌كه رسانه‌هاي خارجي كه شب‌ها توسط امواج پارازيت كور مي‌شوند، صبح فردا در رسانه ملي و در سراسر مطبوعات انعكاس خبري و تفسيري پيدا مي‌كنند! پارازيت، امواج شايعات خبري و سياسي را در جامعه گسترش مي‌دهد و حصاري براي رفتارهاي غيراخلاقي به‌وجود نمي‌آورد.

اكنون كه وزير بهداشت از تشكيل گروه كارشناسي براي بررسي تاثير پخش پارازيت بر سلامت مردم خبر داده است، جا دارد تا اين گروه كارشناسي و ارزيابي، هزينه و فايده آن را به‌خصوص در تحقق اهداف مورد نظر بررسي كنند.

انتظار اين است تا همچنان وزير بهداشت تشكيل كارگروه را اطلاع ندهد و نتايج بررسي‌ها را خبر دهد. پارازيت منشا شايعات بسيار در جامعه شده و مردم را نگران كرده است. مردم انتظار دارند تا دولت پس از بررسي علمي نتايج آن را اعلام كند و دست به اقدام بزند.


کد مطلب: 6408

آدرس مطلب: http://titronline.ir/vdcj.yemfuqexosfzu.html?6408

تيترآنلاين
  http://titronline.ir