تيترآنلاين - ورود 5 زبان خارجي به مدارس در آينده - نسخه قابل چاپ

آموزش زبانهاي خارجي "انتخابي" خواهد بود

ورود 5 زبان خارجي به مدارس در آينده

23 تير 1391 ساعت 16:28

بر اساس سند تحول و سند درس ملي، ارائه آموزش زبانهاي خارجي از جمله ايتاليايي، روسي، آلماني، انگليسي و فرانسه "انتخابي" خواهد بود


رييس سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش گفت: بر اساس سند تحول و سند درس ملي، ارائه آموزش زبانهاي خارجي از جمله ايتاليايي، روسي، آلماني، انگليسي و فرانسه "انتخابي" خواهد بود.

حجت السلام و المسلمين محي‌الدين بهرام محمديان در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره جايگاه زبانهاي خارجي و ورود آن‌ها به كتب درسي در سند تحولي و سند درس ملي اظهار كرد: ورود زبانهاي خارجي به كتب درسي جزو راهكارهاست، اما مباني درسي نيست به اين معنا كه انتخاب اين درسها نيمه تجويزي است.

وي افزود: با توجه به اينكه عربي زبان ديني كشور است، اين درس جزو زبانهاي خارجي محسوب نمي‌شود، لذا تدريس و آموزش آن در همه پايه‌ها و رشته‌ها بر اساس قانون اساسي، الزامي است، اما زبانهايي همچون انگليسي، ايتاليايي، روسي و فرانسه جزو دروس نيمه تجويزي است.

رييس سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش گفت: برنامه آموزش و پرورش در آينده براي ورود اين زبانها به مدارس و عرضه آن به صورت سوپر ماركتي است و بر اساس سند تحول و سند درس ملي ارائه آموزش زبانهاي خارجي انتخابي خواهد بود، البته در بين اين چند زبان خارجي ارائه شده، اكثريت زبان انگليسي را انتخاب مي‌كنند.

ورود زبان انگليسي و عربي جديد از سال 92 به كلاسهاي درسي اول متوسطه

وي درباره ارتقا كيفيت آموزش زبانهاي خارجي در مدارس به ويژه زبان انگليسي تصريح كرد: در برنامه درسي جديد يكي از تغييراتي كه اتفاق خواهد افتاد، تغيير در آموزش عربي و زبانهاي خارجي به ويژه زبان انگليسي است و از سال 92 و در سال اول متوسطه كتابهاي جديدي را در اين درس خواهيم داشت.

معاون پژوهشي وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه كليات سند درس ملي تصويب شده است، افزود: بخش‌هايي از اين سند در دست بررسي شوراي عالي آموزش و پرورش قرار دارد و اساس و محتواي كتب درسي امسال نيز بر مبناي اين سند و سند تحولي تاليف شده است.

رييس سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش درباره ورود كيف الكترونيكي به مدارس نيز گفت: معتقدم كيف الكترونيكي بايد در آينده نزديك توليد شود و در حال حاضر اجراي اين طرح به عهده معاونت فناوري آموزش و پرورش است.


کد مطلب: 4941

آدرس مطلب: http://titronline.ir/vdcj.xexfuqehvsfzu.html?4941

تيترآنلاين
  http://titronline.ir