تيترآنلاين - خداحافظی با ماه نزدیکی بر آرزوها... - نسخه قابل چاپ

خداحافظی با ماه نزدیکی بر آرزوها...

گزارش از نرجس رئیسی

باشگاه خبرنگاران , 16 مرداد 1392 ساعت 20:14

خوش به سعادت آن هایی که کوله بارشان پر است از رحمت و مغفرت و چه بد حس و حالی است اگر دست ما خالی باشد و این ماه به انتها برسد...


این روزها روزهای پایانی ماهی است که در آسمان هیچ گاه ابری نیست، پس از این فرصت اندک باقی مانده، خوب تماشا کن آسمان را ، خوب نفس بکش هوا را و خوب حس کن خدا را... 

نفس بکش، کمی تند تند نفس بکش، ثانیه ها چه زود می گذرند، آن چنان عاشقانه نفس بکش که سرتاپای وجودت پر شود از هوای بندگيست...

بگذار قلبت تندتر بزند، چیزی نمانده است ، راهی به سوی درهای آسمان...

این روزها روزهای پایانی ماهی است که در آن آسمان هیچ گاه ابری نیست، پس از این فرصت اندک باقی مانده، خوب تماشا کن آسمان را، خوب نفس بکش هوا را و خوب حس کن خدا را...

این روزها روزهای پایانی ماهی است که می بخشند و چه ارزان می بخشند، حیف است که بگذرند و ما مانده باشیم.

از این روزهایی که شاید سالی دیگر نباشیم که درکشان کنیم.

خوش به سعادت آن هایی که کوله بارشان پر است از رحمت و مغفرت و چه بد حس و حالی است اگر دست ما خالی باشد و این ماه به انتها برسد...

هر چند صاحب این ماه و روزها آنقدر کریم و رحیم است که کسی را دست خالی نمی گذارد و همین امید است که ما را تا اینجا آورده است.

این روزها روزهای آخر است و حساب و کتاب این ماه نیز جمع می شود و هر چند همیشه بدهکاریم اما چه خوب طرف حسابی داریم و هر چند بدهکاری در نزد معبود هم عالمی دارد اما؛

خدایا ما همیشه چشممان نه به بزرگی گناهانمان بلکه همیشه به بزرگی و بخشندگی تو بوده است و خواهد بود... 


کد مطلب: 6011

آدرس مطلب: http://titronline.ir/vdcj.vemfuqeyvsfzu.html?6011

تيترآنلاين
  http://titronline.ir