تيترآنلاين - تشريح دستورالعمل ادامه تحصيل در خارج از كشور با هزينه شخصي - نسخه قابل چاپ

تشريح دستورالعمل ادامه تحصيل در خارج از كشور با هزينه شخصي

27 فروردين 1390 ساعت 15:20

جنيدي با بيان اينكه مدت مجاز تحصيل در خارج از كشور، مطابق با دوره مشابه آن در داخل كشور است، اظهار كرد: متقاضيان، مجاز به ادامه تحصيل بيش از يك مقطع بالاتر از مقطع قبلي خود نيستند


به گزارش تيترآنلاين دكتر احمد جنيدي در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به جزييات ادامه تحصيل دانشجويان در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاه‌هاي خارج از كشور با هزينه شخصي، گفت: داشتن حداقل مدرك تحصيلي دانشگاهي در يكي از رشته‌هاي گروه علوم پزشكي و پيراپزشكي و مشخص بودن وضعيت نظام وظيفه براي متقاضيان ذكور از جمله شرايط تحصيل در دانشگاه‌هاي خارج از كشور است.

وي با بيان اينكه افرادي كه در استخدام سازمان‌ها و مراكز دولتي هستند بايد موافقت بالاترين مقام مسئول آن مركز يا سازمان مبني بر ادامه تحصيل در خارج از كشور را كسب كنند، تصريح كرد: متقاضياني كه بيش از يك سال از زمان فارغ‌ التحصيليشان گذشته و طي اين مدت براي شروع خدمات قانوني خود اقدام نكرده‌ باشند، مجاز به استفاده از آيين‌نامه نيستند.

رييس مركز خدمات آموزشي وزارت بهداشت با تاكيد بر اينكه متقاضيان در صورتيكه تعهدات قانوني خود را نگذرانده باشند مي‌توانند در صوت درخواست پس از سپردن وثيقه در رشته مورد نظر در خارج از كشور تحصيل كنند، خاطرنشان كرد: متقاضيان بايد پس از پايان مدت مجاز تعيين شده، با اخذ مدرك بالاتر به كشور مراجعت و نسبت به انجام تعهدات معوقه خود اقدام كنند.

جنيدي با بيان اينكه مدت مجاز تحصيل در خارج از كشور، مطابق با دوره مشابه آن در داخل كشور است، اظهار كرد: متقاضيان، مجاز به ادامه تحصيل بيش از يك مقطع بالاتر از مقطع قبلي خود نيستند.

وي با تاكيد بر التزام ادامه تحصيل در رشته‌هاي مرتبط با رشته فعلي، در خصوص نحوه اخذ وثيقه از متقاضيان ادامه تحصيل، گفت: وثيقه مورد نظر مي‌تواند به صورت ملكي يا ضمانت‌نامه بانكي همراه با تعهد محضري باشد.

رييس مركز خدمات آموزشي وزارت بهداشت با اشاره به مبلغ وثيقه به تفكيك مقطع تحصيلي، اظهاركرد: مبلغ وثيقه دانشگاه دولتي در دوره دكتراي حرفه‌اي دندانپزشكي 500 ميليون ريال، پزشكي و داروسازي 400 ميليون ريال، كارشناسي ارشد 200 ميليون ريال، كارشناسي 120 ميليون ريال و كارداني 80 ميليون ريال است.

جنيدي با تاكيد بر اينكه پس از سپردن وثيقه و دريافت مدارك تحصيلي، درصورت انجام خدمت طرح، مبلغ وثبقه كاهش نخواهد يافت، خاطرنشان كرد: متقاضياني كه بعد از دريافت مدارك تحصيلي و اخذ پذيرش از دانشگاه‌هاي معتبر خارج از كشور تقاضا نامه اعلام نياز از وزارت متبوع را براي دانشگاه يا مؤسسه محل داشته باشند، بايد علاوه بر سپردن وثيقه درخصوص خدمات قانوني مربوط به خدمات پزشكان و پيراپزشكان، مبلغ يكصد ميليون ريال نيز وثيقه به صورت نقدي يا ملكي بسپارند.

وي افزود: متقاضيان پس از ترجمه مدارك، ملزم به عودت اصل مدارك خود هستند، در غير اينصورت عدم ارائه آن به منزله تخلف محسوب و در مورد وثيقه آنان اقدام قانوني لازم به عمل خواهد آمد.

رييس مركز خدمات آموزشي وزارت بهداشت، گفت: درصورتيكه متقاضي طي مدت شش ماه از تاريخ سپردن وثيقه به اين وزارتخانه، به هر دليلي موفق به شروع تحصيل نشود؛ مكلف است بلافاصله به وزارت متبوع جهت انجام خدمات موضوع قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان و خدمات آموزش رايگان و ساير تعهدات قانوني و قراردادي خود مراجعه و اقدام كند و وثيقه توديعي پس از انجام كليه تعهدات مسترد خواهد شد.

وي با بيان اينكه متقاضيان ادامه تحصيل بهتر است در ابتدا برنامه‌ريزي تحصيل در داخل كشور داشته باشند، اظهار كرد: بر اين اساس از عوارض ناشي از مشكلات اجتماعي، فرهنگي و خانوادگي جلوگيري مي‌شود.

جنيدي در خاتمه، گفت: متقاضيان بايد وضعيت و نحوه ارزشيابي مدارك دريافت شده خارجي در داخل كشور را مطالعه كنند.


کد مطلب: 2249

آدرس مطلب: http://titronline.ir/vdci.5arct1ar3bc2t.html?2249

تيترآنلاين
  http://titronline.ir