تيترآنلاين - کرم کتاب بودن توان مغز را در پیرى حفظ مى‌کند - نسخه قابل چاپ

کرم کتاب بودن توان مغز را در پیرى حفظ مى‌کند

21 آذر 1392 ساعت 7:12

هر چه شما بیشتر بخوانید و بنویسید در هنگام پیرى ذهن بهترى خواهید داشت، حتى اگر خود مغز داراى علایم زوال عقل باشد


مطالعه تازه‌اى دریافته است که انجام فعالیت‌هایى که باعث تحریک مغز مى‌شود، بویژه خواندن و نوشتن، و همچنین بازى‌هاى فکرى مانند شطرنج به جلوگیرى از زوال شناختى کمک مى‌کند.

به گزارش سینا به نقل از یاهو، این مطالعه که به تازگى در نشریه عصب شناسى منتشر شده، هر سال یکبار و به مدت شش سال قابلیت‌هاى شناختى ٢٩۴ نفر با میانگین سنى ٨٩ سال را مورد آزمایش قرار دادند. همچنین از آن‌ها خواسته شد بیاد آورند تا در طول زندگى خود و از زمان کودکى به چه میزان در فعالیت‌هاى ذهنى مانند خواندن کتاب یا روزنامه، نوشتن نامه به دوستان، انجام بازى‌هایى مانند شطرنج و تماشاى تئا‌تر و بازدید موزه شرکت داشته‌اند.

«رابرت ویلسون» مولف ارشد مطالعه و عصب روان‌شناس در مرکز بیمارى آلزایمر توضیح مى‌دهد: «ما مى‌خواهیم بدانیم که چه مقدار از برنامه‌ها و فعالیت‌هاى روزمره شما با چیزهایى که به گمان ما به جهت بدست آوردن اطلاعات جدید، یا فرآورى اطلاعات پیشین شما طراحى شده‌اند، ارتباط دارند.»

طبق توافق شرکت کنندگان در مطالعه آن‌ها باید پس از مرگ مغز خود براى استفاده در چنین مطالعاتى اهدا مى‌کردند. پس از مرگ آن‌ها، محققان مغزشان را براى یافتن شواهد فیزیکى زوال عقل، پلاک‌ها، کلاف‌ها، ضایعات و سلول‌هاى عصبى با توده‌هاى غیر طبیعى پروتئین مورد آزمایش قرار دادند.

آن‌ها دریافتند افرادى که در طول عمر خود مطالعه مى‌کردند، مى‌نوشتند و دیگر فعالیت‌هاى محرک ذهنى را انجام مى‌داده‌اند، در تست هاى حافظه عملکرد بهترى نیز از خود نشان مى‌داده‌اند. اما مسئله جالب توجه اینکه افرادى که به طور منظم مطالعه مى کرده یا به دیگر فعالیت هاى مغزى اشتغال داشته‌اند نشانه هاى ظاهرى آلزایمر را بروز نداده‌اند، حتى اگر مغز آن‌ها داراى علایم فیزیکى این بیمارى بوده است.

به بیانى دیگر هر چه شما بیشتر بخوانید و بنویسید در هنگام پیرى ذهن بهترى خواهید داشت، حتى اگر خود مغز داراى علایم زوال عقل باشد.


کد مطلب: 6298

آدرس مطلب: http://titronline.ir/vdcg.y93rak9x7pr4a.html?6298

تيترآنلاين
  http://titronline.ir