«آقای شهردار» خداوند جایگزین تمام نداشته‌هایمان نیست

10 مرداد 1392 ساعت 20:29

شعاری که در ماه رمضان و در معابر کلیدی شهر زیاد با آن برخورد کرده‌ایم این عبارت است:«خداوند جایگزین تمام نداشته‌هایمان است». با کمی تأمل در این نوشته متوجه اشتباه معنایی و اعتقادی فاحش در آن می‌شویم.


مدتی است شهرداری در سطح شهر برای ارتقا سطح فکری جامعه شعارنویسی‌هایی دیده می‌شود که در اصل عمل، قابل تقدیر است اما ... 

به گزارش برنا، شعارنویسی در سطح شهر با هدف تعاملات اجتماعی شهرداری با مردم آغاز شد و این اقدام در پی هدف اصلی شهرداری با شعار نهادینه کردن مباحث اجتماعی به جای صرف خدماتی بودن این نهاد صورت گرفته‌است.

شهرداری در دوره فعلی سعی داشته تا با اقدامات خود نقش این نهاد را از یک نقش خدماتی به یک نهاد اجتماعی تغییر دهد تا شهرداری وارد زندگی مردم و همراه با تفکرات آن‌ها پیش رود. حال اصل عمل قابل ستایش و با اهمیت است اما چگونگی اقدام در این راستا مهم است.

کلیدی‌ترین نقاط سطح شهر که بیشترین حجم دیداری شهر را اشغال می‌کند در اختیار شهرداری است لذا با استفاده از این فضا و با عملکرد مناسب می‌تواند بیشترین تأثیر را بر مخاطبان داشته باشد حال این‌که شهرداری به لحاظ معنایی و نگارشی در این زمینه درست عمل نکرده.

شعاری که در ماه رمضان و در معابر کلیدی شهر زیاد با آن برخورد کرده‌ایم این عبارت است:«خداوند جایگزین تمام نداشته‌هایمان است». با کمی تأمل در این نوشته متوجه اشتباه معنایی و اعتقادی فاحش در آن می‌شویم. باید در این رابطه بیان کنیم که خداوند جایگزین چیزی نیست خود همان چیزی است که انسان بدان نیازمند است نه جایگزین آنچه که انسان ندارد. خداوند مقصد است و اصل، یک اصل نمی‌تواند در جایگزینی یک فرع واقع شود. وقتی می‌گوییم خداوند جایگزین فلان چیز است بدین معناست که اگر فلان چیز نبود می‌توان خداوند را جایگزین قرار داد و با وجود فلان چیز دیگر نیازی به خدا وجود ندارد.

این اشتباهات در برخی موارد بیشتر نگارشی و دستوری است و تمام این موارد خبر از فقدان یک مدیریت جامع در این بخش می‌دهد. حال که شهرداری بیشترین فضای تبلیغاتی شهر را در اختیار دارد بهتر است بر محتوا و چگونگی نگارش شعارهای خود در این فضاها نظارت بیشتری داشته باشد.


کد مطلب: 5991

آدرس مطلب: http://titronline.ir/vdcf.1dtiw6d1ygiaw.html?5991

تيترآنلاين
  http://titronline.ir