تيترآنلاين - 5 هزار آموزشگاه زبان در ايران! - نسخه قابل چاپ

5 هزار آموزشگاه زبان در ايران!

6 آذر 1389 ساعت 18:16

بيشترين افت تحصيلي دانش آموزان در مقطع راهنمايي و متوسطه بعد از درس رياضي به زبان انگليسي بر مي گردد که در بسياري از موارد حتي به تکرار پايه دانش آموزان منجر مي شود.


آموزش زبان در نظام رسمي آموزشي کشور از پايه اول راهنمايي شروع مي شود و تا پايان دوره متوسطه ادامه دارد. همچنين دانشجويان در دانشگاه دو واحد زبان عمومي و 4 واحد زبان تخصصي مي گذرانند. 

آموزش زبان در پايه اول راهنمايي به عنوان آموزش پايه يک جلسه در هفته به مدت يک ساعت و نيم و در ساير سالهاي تحصيلي تا پايان دوره متوسطه دو جلسه يک ساعت و نيم درهفته است. 

بر اساس آمار رسمي وزارت آموزش و پرورش، بيشترين افت تحصيلي دانش آموزان در مقطع راهنمايي و متوسطه بعد از درس رياضي به زبان انگليسي بر مي گردد که در بسياري از موارد حتي به تکرار پايه دانش آموزان منجر مي شود. 

هم اکنون آموزش و پرورش به آموزشگاه هاي زبان اين اجازه قانوني را مي دهد که با مدارس قرارداد امضا کنند و در ساعتهاي خالي با استفاده از معلمان خود براي دانش آموزان کلاسهاي زبان برگزار کنند! 

اين در حالي است که براساس آخرين آمار ارائه شده از سوي معاونت مدارس غيردولتي آموزش و پرورش، بيش از پنج هزار آموزشگاه زبان در کشور فعاليت مي کنند.


کد مطلب: 1372

آدرس مطلب: http://titronline.ir/vdce.f8zbjh8xw9bij.html?1372

تيترآنلاين
  http://titronline.ir