تيترآنلاين - موسسات معتقدند که محصولات دانشگاه کارآيي لازم را ندارد - نسخه قابل چاپ

موسسات معتقدند که محصولات دانشگاه کارآيي لازم را ندارد

ايسنا , 17 آبان 1389 ساعت 15:16

ضعف در شيوه‌هاي آموزشي بوده و اغلب اوقات نگاه ما تفکر قالبي است و قالب را مي گيريم و قصد پياده کردن آن را داريم بدون اين که به بستر، بافت و شرايط جامعه توجه کنيم


تيترآنلاين - عضو هيات علمي گروه باستان شناسي دانشگاه بوعلي سينا همدان گفت: متاسفانه در دانشگاه‌ها، آموزش منطبق با نيازهاي اصلي و روز جامعه نيست.

دکتر يعقوب محمدي فر در اين زمينه افزود: آموزش در دانشگاه‌هاي ما به سمت ديدگاه‌هاي نظري رفته‌ و از کاربردي شدن فاصله گرفته‌اند.

وي ادامه داد: بايد به شيوه‌هاي آموزش با نگرش جديدتري نگاه کنيم به اين معنا که تفکر خلاق را در دانشگاه پرورش دهيم و تفکر خلاق نيز راه‌اندازي موتور محرکه ذهن است.

رييس دانشکده هنر و معماري دانشگاه بوعلي سينا همدان تصريح کرد: شرکت‌ها و موسسات معتقدند که محصولات دانشگاه کارآيي لازم را ندارد و دليل آن را مشکل هوش و ذکاوت دانشجويان يا شيوه‌ها و روش هاي آموزش عنوان مي‌كنند، در حاليكه هوش و ذکاوت دانشجويان در عرصه‌هاي مختلف ثابت شده است، بنابراين ضعف در شيوه‌هاي آموزشي بوده و اغلب اوقات نگاه ما تفکر قالبي است و قالب را مي گيريم و قصد پياده کردن آن را داريم بدون اين که به بستر، بافت و شرايط جامعه توجه کنيم.

محمدي فر يکي از بحث‌هاي اساسي را همراهي آموزش با پژوهش دانست و با بيان اينكه در دانشگاه نبايد هدف فقط آموزش باشد، افزود: دوره کارشناسي دوره شکل گيري مفاهيم و تشکيل بانک اطلاعات ذهني دانشجوست و دانشجوي ارشد ما بايد قدرت پژوهش را داشته باشد و پژوهش نياز به مقدمات دارد همان طور که يک کودک براي نوشتن انشاء نياز به آموختن زبان و اصول بنيادي دارد.

وي اظهاركرد: پژوهش همان مسايل روز جامعه است و در مباحث فني و تکنيکي و مباحث علم انساني و هنر پيگيري مي شود.

رييس دانشکده هنر و معماري دانشگاه بوعلي سينا همدان افزود: اين سير کامل نيست و ما بايد در دوره ليسانس آموزش دهيم و در دوره فوق ليسانس پژوهش مطرح باشد نه فقط آموزش صرف، به طوريكه دانشجو بايد در دوره دکترا مديريت پژوهش را بر عهده بگيرد و مشکلات اساسي را خودش در حوزه تخصصي حل کند.

عضو هيات علمي دانشگاه بوعلي سينا همدان گفت: ما نياز داريم هر چند سال يک بار نيازهاي آموزشي را با توجه به مسايل روز جامعه منطبق کنيم و در رشته‌هاي مختلف نيازهاي جديد را ببينيم، چرا كه در تمام دنيا ميان رشته‌اي‌ها وجود دارد و با پژوهش عجين هستند.

محمدي فر تاکيد کرد: ما در زمينه‌هاي مختلف داده زياد داريم؛ ولي روش به دانشجويان ارائه نمي شود، بنابراين بايد روش استفاده و چيدمان داده‌ها را به دانشجويان بياموزيم كه اين امر نيازمند اهدافي کلان است.


کد مطلب: 1271

آدرس مطلب: http://titronline.ir/vdcc.mqsa2bqisla82.html?1271

تيترآنلاين
  http://titronline.ir