تيترآنلاين - شيوه انتقال سوابق بيمه اي از ساير صندوق ها به تامين اجتماعي اعلام شد - نسخه قابل چاپ

شيوه انتقال سوابق بيمه اي از ساير صندوق ها به تامين اجتماعي اعلام شد

29 تير 1390 ساعت 21:13

مستخدمان شاغل در هريك از مؤسسات و دستگاه‌ها (به غير از كاركنان نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات) بدون تغيير محل خدمت خود مي‌توانند با ارايه درخواست به صندوق تامين‌اجتماعي مبني بر تغيير صندوق بازنشستگي، به عضويت اين صندوق در‌آيند


صندوق تامين اجتماعي، شيوه انتقال سوابق بيمه اي، بيمه شدگان از ساير صندوق‌ها به اين صندوق را اعلام كرد.
به گزارش پايگاه اطلاع ‌رساني تامين اجتماعي، افرادي كه پيش ازاين مشمول هريك از صندوق‌هاي بيمه و بازنشستگي بوده‌اند و رابطه استخدامي آنان به دلايلي چون استعفا، اخراج، بازخريد، انفصال دائم، انتقال و يا تغيير ساختار سازماني قطع شده و هم اكنون مشمول قانون تامين‌اجتماعي هستند، مي‌توانند درخواست انتقال كسور بازنشستگي خود را از صندوق قبلي به تامين ‌اجتماعي ارائه كنند.
علاوه بر افراد ياد شده، مستخدمان شاغل در هريك از مؤسسات و دستگاه‌ها (به غير از كاركنان نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات) بدون تغيير محل خدمت خود مي‌توانند با ارايه درخواست به صندوق تامين‌اجتماعي مبني بر تغيير صندوق بازنشستگي، به عضويت اين صندوق در‌آيند.
برهمين اساس، براي برخورداري از مزاياي سوابق منتقل شده به صندوق تامين‌اجتماعي، فرد متقاضي بايد مابه‌التفاوت كسور پرداختي به صندوق قبلي را مطابق ضوابط قانوني مقرر پرداخت كند.
سوابق انتقال يافته به صندوق تامين‌اجتماعي درصورتي در احراز شرايط بازنشستگي و تعيين ميزان مستمري مؤثر خواهد بود كه اين افراد در زمان بازنشستگي، حداقل سابقه پرداخت حق ‌بيمه مقرر در قانون تامين‌اجتماعي را داشته باشند.


کد مطلب: 2800

آدرس مطلب: http://titronline.ir/vdcb.gb5urhbwgiupr.html?2800

تيترآنلاين
  http://titronline.ir