تيترآنلاين - مدرك «معادل» هم براي دانشگاه ما زياد است!‏ - نسخه قابل چاپ

مدرك «معادل» هم براي دانشگاه ما زياد است!‏

رونامه اطلاعات , 5 مهر 1390 ساعت 20:13

‎در اين دانشگاه فقط موظف به پرداخت پول هستيم. سطح علمي نداريم. استاد نداريم،احترام نداريم.


‎چندي پيش خبري در سايت و روزنامه‌ها مبني بر اعلام مدرک‎ ‎پيام نور درج شد. دانشگاه پيام نور با دستپاچگي به ارايه پاسخ پرداخت.

من دانشجوي رسمي دوره کارشناسي ارشد مرکز تهران اين دانشگاه هستم‎. ‎در اين دانشگاه فقط موظف به پرداخت پول هستيم. سطح علمي نداريم. استاد نداريم،احترام نداريم.

دانشگاه پيام نور باتلاقي است که براي گذر از آن‎ ‎دانشجو نيازمند کفش آهنين و جيب پر پول است‏.‎‏ من در دوره روزانه تحصيل کرده‌ام بنابراين سطح هوشي نسبتا مناسبي دارم.

وقتي به نمره درسي که فقط يک بار استاد گرانقدرش براي تدريس تشريف مي‌آورند معترض مي‌شوم متهم به حماقت مي‌شوم!وقتي در جلسه آزمون استاد منبع درسي را ‏‎‎فراموش کرده و از منبع ديگري سوال مي‌دهد، متهم به بلاهت مي‌شوم‏‎؟‎

‎ ‎من ورودي 1388 هستم درسم تمام شده بود که هفته پيش به ما خبر دادند که 2 واحد اضافه داريم يعني به جاي 32 واحد بايد 34 واحد پاس کنيم! يعني 800هزارتومان هزينه اضافه براي هر فرد...

من درسي دارم که دو ترم متوالي پاس نشده ام اين دانشگاه ادعاي کليد جواب امتحانات و امتحانات سراسري را دارد، قبول! برگه امتحاني مرا با همان کليد‌ها به استاد منتخب ارايه کند!!!

مگر ما دانشجويان عدالت محور نيستيم؟اساتيد ما براي ما وقت ندارند ولي براي سفرهاي ماهيانه سرشار از شادابي هستند.

استاد راهنماي من از اساتيد شريف و نجيب دانشگاه تربيت مدرس هستند. من مي‌توانم هر‎ ‎هفته ايشان را ببينم براي من وقت‎ ‎دارند،از حال من با خبر هستند... من از ايشان انسانيت مي‌آموزم و مديون بزرگواري ايشان هستم...

اما استاد من در دانشگاه پيام‌نور... ‎

تو را به خدا فکري کنيد... تو را به خدا گوش کنيد... مدرک معادل هم زياد است. من براي ادعا‌هايم مدرک دارم اگر فکر کرديد ما هم انسانيم مي‌توانم شما را يک بار مهمان رفتار رئيس دانشکده با بچه‌ها بکنم...

‎سميرا


کد مطلب: 3214

آدرس مطلب: http://titronline.ir/vdcb.8bfurhb5aiupr.html?3214

تيترآنلاين
  http://titronline.ir