تيترآنلاين 23 دی 1390 ساعت 15:30 http://titronline.ir/vdcj.xetfuqeh8sfzu.html?3942 -------------------------------------------------- عنوان : فرهاد دانشجو: با ورود سرمایه از منابع دیگر، دانشگاه آزاد از وابستگی به شهریه خارج می شود -------------------------------------------------- دانشگاه ها را از وابستگی به شهریه خارج کرده و با سرمایه گذاری از منابع دیگر، پول وارد دانشگاه شده و در یکی دو سال آینده در بحث شهریه ها قطعا اتفاقات مثبتی خواهد افتاد متن : دکتر فرهاد دانشجو در مصاحبه با رادیو گفتگو اظهار کرد: با ورود سرمایه از منابع دیگر، دانشگاه آزاد از وابستگی به شهریه خارج می شود. دانشجو با اشاره به سرفصل های انتخابی برای ریاست این دانشگاه گفت: «در دوره های کارشناسی و پایین تر باید به ارتقای کیفی دست یافت و از توسعه کمی جلوگیری به عمل آورد و در خصوص دوره های تکمیلی نیز می بایست این دو ویژگی را به صورت موازی پی گرفت.» وی ادامه داد: «با توجه به وسعت دانشگاه آزاد، می بایست به سوی تمرکز زدایی پیش رفت و واحدهای بزرگ مستقل عمل کنند و ستاد مرکزی نیز با داشتن نقشی حمایتی، کنترل کننده ای کیفی و گزارش خواه باشد؛ بنابراین به سمت ایجاد هیئت های امنای مستقل استانی و منطقه ای پیش خواهیم رفت.» دانشجو افزود: «کمیته ای تخصصی-اقتصادی برای بررسی هزینه ها و درآمدهای دانشگاه آزاد تشکیل خواهد شد تا برآورد صحیحی از شهریه ها داشته باشیم؛ در عین حال دانشگاه ها را از وابستگی به شهریه خارج کرده و با سرمایه گذاری از منابع دیگر، پول وارد دانشگاه شده و در یکی دو سال آینده در بحث شهریه ها قطعا اتفاقات مثبتی خواهد افتاد.» وی سخنانش را مبتنی بر وعده های مدیریتی ندانست و گفت: «مطالب گفته شده، حقایقی علمی است که در دنیا ثابت شده؛ ضمن اینکه برای تمامی اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کارمندان بسترهایی بوجود می آید تا نظرات خود را ارائه دهند و در تصمیم گیری ها دخیل باشند.» فرهاد دانشجو ارتباط میان وزارت علوم و داتشگاه ها را، رابطه ای کلی و مبتنی بر نظارت و راهنمایی توصیف و تصریح کرد: «ارتقای ارزش مدرک دانشجویان و فارغ التحصیلان، استفاده از تجارب طرفین و... از جمله رویکردهای مثبت ارتباط متقابل دانشگاه آزاد و وزارت علوم است علاوه بر اینکه وزارت علوم تشخیص داده که دانشگاه آزاد همچون گذشته، نهادی حکومتی، خصوصی و غیر انتفاعی باقی بما