تيترآنلاين 24 مرداد 1390 ساعت 17:14 http://titronline.ir/vdcj.ie8fuqeh8sfzu.html?2952 -------------------------------------------------- عنوان : افزايش دو ميليون توماني وام مسكن تاثيري برخانه‌دار شدن مردم ندارد -------------------------------------------------- وام بايد معني دار باشد در دنيا به طور معمول 80 تا 90 درصد قيمت ملك را وام تعيين مي‌كند و اقساطش هم چيزي در حدود اجاره‌ ماهانه است متن : يك كارشناس مسكن گفت: سرمايه‌گذاري و برنامه‌ريزي اين چنيني براي اين گونه وام‌ها تاثيري بر خريد مسكن ندارد، جز اين كه سوداگري مسكن را تحريك يا ركود ايجاد ‌كند. احمدرضا سرحدي در گفت‌وگو با ايسنا، درباره تاثير افزايش دو ميليون توماني وام مسكن بر خانه‌دار شدن مردم بيان كرد: اين كار تاثيري بر خانه‌دار شدن مردم ندارد. وي افزود: وام بايد معني‌دار باشد. در دنيا به طور معمول 80 تا 90 درصد قيمت ملك را وام تعيين مي‌كند و اقساطش هم چيزي در حدود اجاره‌ ماهانه است؛ يعني افراد مختار هستند بين خانه ملكي و پرداخت اقساطش يا خانه اجاره‌اي و تغيير مكان زندگيشان انتخاب داشته باشند. اين كارشناس ادامه داد: وام به اين اين مفهوم در دنيا معني دارد وگرنه با توجه به قيمت‌هايي كه در بازار داريم 20 ميليون تومان وام مشكلي را حل نمي‌كند وقتي 100 متر ملك هر متر به ارزش 3 ميليون تومان مي‌شود 300 ميليون تومان! سرحدي در پايان اظهار كرد: اگر اين 20 ميليون تومان وام مسكن را به صورت وام ساخت عرضه كنند و سازندگان با توليد مسكن، واحدها را وارد بازار كنند، به علت عرضه زياد، قيمت‌ها در حالت تعادل باقي مي‌ماند و مشكل مسكن تا حدودي تعديل مي‌