تيترآنلاين 17 مهر 1389 ساعت 17:54 http://titronline.ir/vdcj.hevfuqeyosfzu.html?1098 -------------------------------------------------- عنوان : براي رشته‌هاي مجازي دانشگاهها كنكور مجزا برگزار مي شود -------------------------------------------------- بايد در دوره‌هاي مجازي از داوطلبان مستعد استفاده شود. با برگزاري كنكور مجزا مي‌توان اين اقدام را انجام داد. متن : تيترآنلاين - سيدابوالفضل حسني، مديركل دفتر گسترش آموزش عالي با بيان اينكه جلسات متعددي با دانشگاه‌هاي مادر تهران و شيراز و معاونان آموزشي اين دانشگاه‌ها برگزار شده است، گفت: تصميم بر اين شد كه رشته‌هاي مجازي در قالب كنكور كارشناسي ارشد نباشد. وي گفت: تعدادي از دانشگاه‌ها در سال‌هاي گذشته براي اجراي دوره مجازي در برخي از رشته‌ها آزمون اختصاصي برگزار مي‌كردند كه اين آزمون بايد ضابطه‌مند شود. مديركل دفتر گسترش آموزش عالي اظهار داشت: دانشگاه‌ها معتقدند كه در آزمون كارشناسي ارشد نمي‌توانند دانشجوهاي مستعد خود را در رشته‌هاي مجازي جذب كنند چرا كه داوطلباني رشته مجازي را انتخاب مي‌كنند كه دوره‌هاي روزانه، شبانه، غيرانتفاعي و پيام نور را نيز انتخاب كرده‌اند. به عبارتي با كنكور كارشناسي ارشد «ته كنكوريها» جذب رشته‌هاي دوره‌هاي مجازي مي‌شوند. وي گفت: بايد در دوره‌هاي مجازي از داوطلبان مستعد استفاده شود. با برگزاري كنكور مجزا مي‌توان اين اقدام را انجام داد. وي با بيان اينكه كنكور كارشناسي ارشد در 19 بهمن برگزار مي‌شود اظهار داشت: كنكور اختصاصي دوره‌هاي مجازي دانشگاه‌هاي كشور در همان روز يعني 19 بهمن به طور مجزا برگزار مي‌شود. حسني با تأكيد بر اينكه هنوز ساز و كار مشخصي از برگزاري آزمون دوره‌هاي مجازي دانشگاه ها مشخص نشده است گفت: بر اين اساس داوطلب منحصراً مجاز به انتخاب سيستم مجازي است و اگر دانشگاه‌ها در مرحله تكميل ظرفيت خواسته باشند مي‌توانند ظرفيت دوره مجازي خود را از ساير داوطلبان دوره غيرمجازي تكميل كنند. وي درباره زمان شروع كلاس‌هاي دوره مجازي گفت: شروع كلاس‌ها در مرحله تكميل ظرفيت از مهر سال تحصيلي به بعد خواهد