تيترآنلاين 7 دی 1391 ساعت 7:24 http://titronline.ir/vdci.uawct1a5vbc2t.html?5408 -------------------------------------------------- عنوان : دارندگان چک‌هاي وصول نشده به بانك‌هاي ديگر مراجعه كنند -------------------------------------------------- در اين اصلاحيه اشخاص داراي بانک اطلاعاتي مالي مي‌شوند که اشخاص براي دستيابي به اطلاعات بانکي و حساب صادر کننده چک با مراجعه به بانک اطلاعاتي از مقدار وجوه در حساب وي آگاه مي‌شوند متن : عضو کميسيون حقوقي مجلس گفت: دارندگان چک‌ها وصول نشده، مي‌توانند به بانک‌هاي ديگر مراجعه کرده و چک خود را وصول کنند. ابوالفضل ابوترابي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران از بررسي اصلاح قانون چک در مجلس خبر داد. وي ادامه داد: در اين اصلاحيه اشخاص داراي بانک اطلاعاتي مالي مي‌شوند که اشخاص براي دستيابي به اطلاعات بانکي و حساب صادر کننده چک با مراجعه به بانک اطلاعاتي از مقدار وجوه در حساب وي آگاه مي‌شوند. يعني اطلاعات صاحبان حساب جاري، افتتاح و انسداد اين حساب، دريافت دسته چك، صدور گواهي عدم پرداخت، محروميت اشخاص از دريافت دسته چك و ساير اطلاعات را در يك شبكه اطلاع‌رساني رايانه‌اي گرد آوردي شده و در اختيار تمام بانك‌ها و افراد قرار مي‌گيرد. ابوترابي با بيان اينکه در اين اصلاحيه چک‌ها مسقف مي‌شوند، توضيح داد: رويکرد جديدي در اعطاي دسته چک صورت گرفته که بدين منظور، چک‌هارنگي شده و بر مبناي رنگ، سقف مبلغ چک‌ها صادر مي‌شود. وي با اشاره به اينکه محرومیت در فعالیت‌های بانکی، پولی و اداری جایگزین ضمانت کیفری شد، تصريح کرد: فرآينددادرسي حذف شده است و هدف از حذف جنبه کیفری لایحه چک، این است که چک به جایگاه واقعی خود که در قانون پیش بینی شده و نقشی که در تمام دنیا در بین اسناد تجاری دارد، بازگردد. اين عضو کميسيون حقوقي خاطرنشان کرد: دارندگان چک‌هاي وصول نشده، مي‌توانند به بانک‌هاي ديگر مراجعه کرده و چک خود را وصول ک