تيترآنلاين 17 شهريور 1390 ساعت 9:24 http://titronline.ir/vdci.3apct1auwbc2t.html?3095 -------------------------------------------------- عنوان : شهريه نجومي يك دانشگاه براي درس خواندن -------------------------------------------------- شهريه ثابت تمام رشته هاي علوم انساني 934 هزار و 320 تومان، شهريه ثابت تمام رشته هاي غيرعلوم انساني يک ميليون و 219 هزار تومان، شهريه متغير هر واحد درسي... متن : تيترآنلاين - دانشگاه آزاد اسلامي زمان ثبت نام پذيرفته شدگان دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته و جزييات شهريه هاي اين دوره را اعلام کرد. به گزارش مهر، دانشگاه آزاد شرايط کامل ثبت نام و پرداخت مبلغ شهريه دوره هاي کارشناسي ارشد ناپيوسته را اعلام کرد. بر اين اساس، ثبت نام پذيرفته شدگان از روز شنبه 19 شهريورماه آغاز مي شود و تا روز دوشنبه 21 شهريورماه ادامه دارد. شهريه ثابت تمام رشته هاي علوم انساني 934 هزار و 320 تومان، شهريه ثابت تمام رشته هاي غيرعلوم انساني يک ميليون و 219 هزار تومان، شهريه متغير هر واحد درسي نظري 65 هزار و 860 تومان، شهريه متغير هر واحد درسي عملي 89 هزار و 904 تومان، شهريه هر واحد درسي پايان نامه نيز 320 هزار و 790 تومان ا