تيترآنلاين 16 آبان 1389 ساعت 18:05 http://titronline.ir/vdcg.39qrak9x3pr4a.html?1266 -------------------------------------------------- عنوان : موفقيت جذب دانشجوي پولي مشروط به تعريف راه‌كارهاي مفيد است -------------------------------------------------- اكنون تعداد دانشجويان دانشگاه‌هاي آزاد بيش از دانشگاه‌هاي دولتي است و اين دانشجويان اكثرا از قشرهاي آسيب‌پذير جامعه هستند اما باز به سوي اين دانشگاه‌هاي غيردولتي تمايل دارند متن : تيترآنلاين - رئيس دانشگاه شهيد چمران اهواز درباره جذب دانشجوي پولي در دانشگاه‌هاي كشور گفت: من با كليت اين طرح موافق هستم مشروط بر اينكه راه‌كارهاي مفيد آن پيش‌بيني شود. به گزارش تيترآنلاين، حسن مروتي رئيس دانشگاه شهيد چمران اهواز در گفت‌وگو با فارس، در خصوص تصويب بند «ي» از ماده 24 برنامه پنجم توسعه كشور مبني بر جذب دانشجويان پولي در دانشگاه‌هاي دولتي گفت: به نظر مي‌آيد در آموزش عالي كشور چاره‌اي جز اين نداريم چون هزينه‌هاي آموزش عالي معمولا بسيار بالاست و بودجه‌هايي كه براي اين كار درنظر گرفته مي‌شود كفاف هزينه‌ها را نمي‌دهد. وي افزود: مشاركت دانشجويان در تأمين اين هزينه‌ها مي‌تواند كيفيت آموزش را بالا ببرد و اين اقدامي است كه در تمامي كشورها انجام مي‌شود. مروتي خاطرنشان كرد:‌ اگر بتوانيم هم‌زمان با اين طرح وام‌هايي به دانشجويان دهيم تا از تحصيل باز نمانند، مي‌تواند گام مؤثري باشد يعني هم هزينه‌هاي دانشگاه‌ها فراهم مي‌شود و هم فشار به قشري كه قصد تحصيل دارند وارد نمي‌شود. رئيس دانشگاه شهيد چمران اهواز در ادامه تصريح كرد: من با كليت اين طرح موافق هستم مشروط بر اينكه راه‌كارهاي مفيد آن پيش‌بيني شود. وي در پاسخ به اين سؤال كه برخي از كارشناسان معتقدند جذب دانشجويان پولي در دانشگاه‌هاي دولتي نوعي اجحاف به قشر محروم و مستضعف جامعه است، گفت: به نظر مي‌آيد اينگونه نباشد چون سال‌هاي سال است كه مراكزي چون دانشگاه آزاد، پيام‌نور و غيرانتفاعي در كشور فعاليت دارند و اقبال عمومي هم به سمت آن دانشگاه‌ها بالاست. وي افزود: اكنون تعداد دانشجويان دانشگاه‌هاي آزاد بيش از دانشگاه‌هاي دولتي است و اين دانشجويان اكثرا از قشرهاي آسيب‌پذير جامعه هستند اما باز به سوي اين دانشگاه‌هاي غيردولتي تمايل دارند. مروتي در پايان خاطرنشان كرد: حال كه امكانات وجود دارد و مي‌توانيم ظرفيت‌ها را افزايش دهيم بايد از اين ظرفيت‌ها استفاده كنيم و به نظر نمي‌آيد كه در اين خصوص مشكلي پيش بيايد مشروط بر اينكه راهكارهايي انديشه بشود تا فردي كه علاقه به تحصيل دارد از تحصيل باز نما