تيترآنلاين 3 آذر 1389 ساعت 18:26 http://titronline.ir/vdcf.tdyiw6dmtgiaw.html?1355 -------------------------------------------------- عنوان : کارت عروسی با ادبیاتی مربوط به یکی دو قرن پیش ! -------------------------------------------------- متن : تيترآنلاين - کارت عروسی با ادبیاتی مربوط به یکی دو قرن پیش !متن نوشته شده در كارت عروسيباسمه تعالی با عمل به سنت نبی مکرّم اسلام صلی الله علیه و آله* و در ظلّ توجهات اعلی حضرت ولی عصر (عج)* و مقارن با اعیاد مبارک شعبانیه* مجلس جشن و سرور به مناسبت وصلت میمنت اثر و سرور بخش عروس خانم: حاجیه ... اخاتون (نقاش باشی و غرافیست) صبیه مکرکمه حج آقا میرزا ...، از مؤمنین و معتمدین بلد اصفهان* و ماه داماد: میرزا ... (عکس باشی و غرافیست) ولد خلف میرزا ... ، از معلمین مؤمن و محترم بلد قم منعقد می باشد.* مدعوین محترم از خواتین مکرمه و رجال معظم به همراه متعلقین در یوم الجمعه به دارالضیافه نزول اجلاس بفرمایند، که در آن اطعمه و اشربه حلال و انواع حلویات مهیا می باشد. و مراسم به قواعد اسلامی برقرار و مجلس از آلات لهو و لعب از جمله جاز و قیتار و ساکسیفون و ترومپت و دیگر آلات غنا مبرّی و منزّه بوده و متبرک به صلوات.* لکن انواع کف و کِل، و بشکن و اصوات بلبلی بلا اشکال است...                                                        * * *شعری بسیار زیبا برای دعوت از میهمانان عروس و داماد آخر این هفته جشن ازدواج ما به پاست با حضور گرم خود درآن صفا جاری کنید ازدواج و عقد یک امر مهم و جدی است لطفا از آوردن اطفال، خودداری کنید! بر شکم صابون زده، آماده سازیدش قشنگ معده را از هر غذا و میوه ای عاری کنید تا مفصل توی آن جشن عزیز و با شکوه با غذا و میوه آن جشن افطاری کنید البته خیلی نباید هول و پرخور بود ها! پیش فامیل مقابل آبروداری کنید! میوه، شیرینی، شب پاتختی ام هم لازم بُوَد پس برای صرفه جویی اندکی یاری کنید! گر کسی با میوه دارد می نماید خودکشی دل به حال ما و او سوزانده، اخطاری کنید! موقع کادو خریدن، چرب باشد کادوتان پس حذر از تابلو و ساعات دیواری کنید! هرچه باشد نسبت قومی تان نزدیک تر هدیه را هم چرب تر، از روی ناچاری کنید! در امور زندگی، دینار اگر باشد حساب کادو نوعی بخشش است، آن را سه خرواری کنید! گرم باید کرد مجلس را، ازاین رو گاه گاه چون بخاری بهر تنظیم دما، کاری کنید ساکت و صامت نباشید و برای شعرها کف زنید و از صداتان پرده برداری کنید! چون که نام حیدر و زهرا و فرزندان شان بر لب خواننده آمد خوش طرفداری کنید کی دلش می خواهد آخر در بیاید سی دی اش؟ با موبایل خود مبادا فیلمبرداری کنید! در نهایت، مجلس ما را مزین با حضور بی ادا و منت و هرگونه اطواری ک