تيترآنلاين 21 دی 1392 ساعت 0:01 http://titronline.ir/vdcf.mdviw6dm0giaw.html?6332 -------------------------------------------------- عنوان : بعد از ازدواج چه کسی بیشتر دروغ می‌گوید؟ -------------------------------------------------- در بسیار از موارد، افراد برای حفظ علایق شخصی خود دروغ می‌گویند و گاهی حقابقی را از یک دیگر به نفع زندگی‌شان پنهان می‌کنند متن : مطالعات جدید دانشمندان نشان می دهد زوج ها در کنار تمام تعهد ها و پیمان هایی که قبل از ازدواج به یکدیگر می دهند، اما گاهی پنهان کاری و پوشیدن مسائل مختلف از شریک زندگی جزوی از زندگی شان به حساب می آید.در بسیار از موارد، افراد برای حفظ علایق شخصی خود دروغ می گویند و گاهی حقابقی را از یک دیگر به نفع زندگی شان پنهان می کنند.بررسی ها نشان می دهند خانم ها بیشتر از آقایان درباره روند زندگی شان و اتفاقات دور و اطرافشان دروغ می گویند و برای مثبت نشان دادن همه ی اتفاقات ناخوشایند بیشتر دروغ می گویند.این در حالی است که آقایان نارضایتی شان را از موضوعی سریع بیان می کنند و تنها در بیان عواطف و احساساتشان دروغ می گویند.نتایج مطالعات نشان می دهند مردها بیشتر برای آن که خود را پایدار نگه دارند، در بیان مانعی مانند مالی، سرمایه و پولی به اطرافیانشان دروغ می گویند و علت دروغگویی تنها پایدار نگه داشتن زندگی شان است.