تيترآنلاين 13 فروردين 1391 ساعت 19:45 http://titronline.ir/vgle.x8ebjh8ex2zibjj9r..html -------------------------------------------------- عنوان : سيزده بدر ، هم آغوشی با طبیعت؛ وداع با تعطیلات نوروز -------------------------------------------------- سيزده بدر جشن واقعي بهار است، چرا که در اين روز طراوت و سرسبزي به طبيعت بازگشته و طبيعت نيز مردم را به سوي خود مي خواند متن : سيزده بدر يا جشن بدرقه نوروز از مهمترين رسوم و آيين ما ايرانيان است که به آن روز آشتي با طبيعت نيز گفته مي شود. سيزده بدر براي همه اهالي خانواده ها به ويژه براي کودکان و نوجوانان روز خاصي است و آنان از اينکه به همراه يکديگر در يک روز دل انگيز بهاري در دامن طبيعت به سر مي برند، به شوق آمده و بسياري از آن ها اين روز را بهترين روز سال مي د