تيترآنلاين 15 تير 1390 ساعت 22:19 http://titronline.ir/vdce.w8wbjh8fw9bij.html?2722 -------------------------------------------------- عنوان : طائب: نامه‌اي از رئيس‌جمهور به وزارت علوم نرسيده است -------------------------------------------------- مدتي غفلت شد و كلاس‌ها مختلط شدند. اينكه مي‌گويم در دانشگاه‌ها حجاب بايد رعايت شود حرف امروز و ديروز نيست. اينكه گفتيم بوفه‌هاي دانشگاهي براي دختر و پسر جدا باشد كجايش تفكيك جنسيتي است متن : مشاور عالي وزير علوم گفت: نمي‌دانم نامه منتشر شده در رسانه‌ها به نقل از رئيس جمهور تا چه حد صحت دارد چرا كه اين نامه هنوز به وزارت علوم نرسيده است. طائب در بخشي از صحبت‌هاي خود با بيان اينكه امروز نامه‌اي از رئيس جمهور در رسانه‌ها منتشر شده است، گفت: نمي‌دانم نامه رئيس جمهور تا چه حد صحت دارد. مفروض بر صحت آن 2 نكته مطرح مي‌كنم. نكته اول اينكه در اين نامه به بحث بازنشستگي اعضاي هيئت علمي اشاره شده است. تاكنون هيچ تخلفي در اين زمينه صورت نپذيرفته است. وي ادامه داد: طي مدتي كه در وزارت علوم هستم شكايت‌هاي متعددي از مجراهاي مختلف به وزارت علوم واصله شده است. با دقت تمام شكايت‌ها مورد بررسي قرار گرفته‌اند و تاكنون حتي يك مورد بر خلاف قوانين جاري كشور نبوده است. تمام اقدامات بازنشستگي طبق قوانين حاكم بر جامعه است. طائب با بيان اينكه نامه منتشر شده در رسانه‌ها غير متداول است گفت: وقتي رئيس جمهور نامه‌اي به وزارت علوم مي‌نويسد اول بايد به وزارت علوم برسد. وي خطاب به روساي دانشگاه‌ها گفت: شما روساي دانشگاه‌ها واقف هستيد كه موضوع اسلامي شدن دانشگاه‌ها چيست. بزرگترين دغدغه اسلامي كردن دانشگاه‌ها توسط هر كس كه در طول اين مدت از زمان امام تا بزرگان بعدي مطرح شده بحث محتوا بوده است. طائب گفت: زماني كه بحث انقلاب فرهنگي مطرح شد تمام دغدغه افرادي كه دور هم جمع شدند و شوراي انقلاب را قانع كردند تا انقلاب فرهنگي اجرا شود اين بود كه محتواي آموزشي دانشگاه‌ها بايد اسلامي شود. وي ادامه داد: طي اين مدت چند بار بحث تغيير محتواي رشته‌هاي آموزشي به ويژه علوم انساني مطرح شده و هر بار موجي ايجاد شد. عده‌اي بر موج سوار شدند و عده‌اي به تقابل پرداختند و مسئولان را مجبور به كوتاه آمدند كردند. مشاور عالي وزير علوم ادامه داد: اسلامي كردن دانشگاه‌ها يك برنامه گسترده طولاني مدت همه‌جانبه‌اي است و از شوراي عالي انتظار داريم كه مشاركت كنند و به ما كه پشت اين تريبون ايستاده‌ايم بياموزند كه چه بايد بكنيم. طائب افزود: بنده در زمان شهيد رجايي معاون وزير علوم بودم در آن زمان فرصت‌هاي زيادي براي اسلامي كردن دانشگاه‌ها داشتيم و متاسفانه غفلت كرديم و بزرگان ما هم غفلت كردند و نگفتند چگونه اين فرمايش امام را عملي كنيم كه "اگر دانشگاه‌ها اصلاح شوند جامعه نيز اصلاح مي‌شود. " وي افزود: وزير علوم وقتي برنامه خود را به مجلس ارائه مي‌داد اسلامي كردن دانشگاه‌ها را مطرح مي‌كرد و اعلام كرد كه دغدغه اسلام و دين دارد و جزئيات اين برنامه را به استماع رئيس جمهور رسانده است. ما هيچ اقدامي را در دانشگاه‌ تصويب نكرده بوديم كه اجرايي شود مگر آنكه در شوراي عالي تصويب شده باشد. به گزارش فارس، مشاور عالي وزير علوم افزود: اينكه بگوييم خانم‌ها جدا بنشيند و آقايان جدا يا اينكه خانم‌ها جلو بنشيند و آقايان عقب حرف‌هاي سال 69 است. مدتي غفلت شد و كلاس‌ها مختلط شدند. اينكه مي‌گويم در دانشگاه‌ها حجاب بايد رعايت شود حرف امروز و ديروز نيست. كجاي اين موضوع تفكيك جنسيتي است؟ اين مباحث امروز تلاشي است براي خدشه دار كردن اصلاح محتوا كه اصل موضوع است. اينكه گفتيم بوفه‌هاي دانشگاهي براي دختر و پسر جدا باشد كجايش تفكيك جنسيتي است. وي گفت: ما هنوز ما وارد اسلامي كردن دانشگاه‌هاي نشده‌ايم تا به تصويب كسي برسد ما قرار گذاشته‌ايم مصوبه‌ شوراي انقلاب فرهنگي را آغاز كنيم. وي خطاب به روساي دانشگاه‌ها گفت: منتظر باشيد كه در بحث اسلامي كردن دانشگاه‌ها اذيت‌تان خواهند كرد. اين موضوع جنگ نرم