تيترآنلاين 26 آذر 1391 ساعت 21:57 http://titronline.ir/vdce.f8nbjh8xv9bij.html?5378 -------------------------------------------------- عنوان : دریافت اینترنتی لیست حق‌بیمه کارفرمایان در کل کشور عملیاتی می‌شود -------------------------------------------------- کارفرما می‌توانند به صورت غیرحضوری و بدون مراجعه به شعب از طریق سایت سازمان به نشانیwww.tamin.ir نسبت به ارسال لیست و واریز حق‌بیمه به صورت اینترنتی از طریق سامانه بانک رفاه، اقدام نماید متن : مدیر کل دفتر راهبری سیستم‌های تأمین‌اجتماعی گفت: با اجرای طرح دریافت اینترنتی حق‌بیمه، کارفرمایان کلیه شعب و با تکمیل فرم در واحد درآمد و دریافت کارت‌شناسه کارفرما می‌توانند به صورت غیرحضوری و بدون مراجعه به شعب از طریق سایت سازمان به نشانیwww.tamin.ir نسبت به ارسال لیست و واریز حق‌بیمه به صورت اینترنتی از طریق سامانه بانک رفاه، اقدام نماید. به گزارش ایسنا، سیدابوالحسن پورحسینی مزایای اجرای این طرح را تکریم ارباب‌رجوع، بهبود تعامل اطلاعاتی با بیمه‌شدگان و کارفرمایان و کاهش مراجعات ایشان به شعب عنوان و تأکید کرد: افزایش سرعت و اعتبار اطلاعات، صحت محاسبات مطالبات بیمه‌ای، کمک به جلوگیری از اشتباهات غیرعمدی و روانسازی شناسایی و کنترل اشتباهات از مهم‌ترین ویژگی‌های این خدمت است. وی افزود: ارائه سرویس‌های متمرکز بر مبنای اطلاعات موجود در شعب در دستور کار حوزه IT سازمان بوده و براساس تأکید مدیریت سازمان، دریافت لیست حق‌بیمه به صورت غیرحضوری و از طریق اینترنت باتوجه به اهمیت و گستردگی مخاطبین آن در اولویت اجرای طرح قرار گرفته است. مدیر پروژه‌های ICT سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: قبلاً این سرویس به صورت آنلاین تولید شده بود که به دلیل برخی موانع حقوقی درمورد اجرای طرح و عدم وجود مرکز داده و معماری مناسب به مرحله اجرا نرسید. وی در ادامه افزود: خوشبختانه با ایجاد بستر اولیه مناسب و همکاری و مساعدت بی‌دریغ معاونت‌های فنی و درآمد، اداری و مالی، حقوقی و امور مجلس و ادارات‌کل استان‌ها و روابط‌عمومی سازمان و همچنین شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین این سرویس طراحی، تولید و آماده بهره‌برداری شده است. مدیرکل دفتر راهبری سیستم‌ها از پایلوت این طرح در 10 شعبه تأمین‌اجتماعی تهران خبر داد و گفت: استقبال کم‌نظیری از این طرح در شعب پایلوت انجام پذیرفته است، به طوری که فقط در آبان‌ سال‌جاری 2300 کارگاه لیست ماهیانه خود را به صورت اینترنتی و غیرحضوری ارسال نموده‌اند که امید داریم به زودی و با همکاری اداره‌کل خدمات عمومی و رفاه سازمان و چاپ کارت‌شناسه کارفرمایان، سایر شعب کشور تحت‌پوشش اجرای سرویس فوق قرار گی