تيترآنلاين 29 مرداد 1392 ساعت 22:08 http://titronline.ir/vdce.e8pbjh87x9bij.html?6043 -------------------------------------------------- از اول شهریورماه صورت می‌پذیرد؛ عنوان : تایید مدارک دانشجویان داخل تنها از طریق سامانه خدمات آموزشی -------------------------------------------------- از روز اول شهریور ماه به مراجعات حضوری برای تائید مدارک تحصیلی دانشگاهی یا ترجمه این مدارک ترتیب اثر داده نمی‌شود متن : اداره کل امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان اعلام کرد: تائید مدارک تحصیلی دانشجویان و دانش‌آموختگان داخل از اول شهریور‌ماه سال جاری فقط از طریق سامانه خدمات آموزشی انجام می‌شود. به گزارش پانا، دانشجویان و دانش‌آموختگان داخل برای انجام تائید مدارک تحصیلی دانشگاهی یا ترجمه این مدارک مطابق با دستور العمل موجود در سامانه خدمات آموزشی اداره کل امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان می‌توانند به نشانی اینترنتی http://www.msrt.ir/sites/ddstu مراجعه کنند. گفتنی است از روز اول شهریور ماه به مراجعات حضوری برای تائید مدارک تحصیلی دانشگاهی یا ترجمه این مدارک ترتیب اثر داده نمی‌