تيترآنلاين 5 مرداد 1390 ساعت 18:26 http://titronline.ir/vdcd.o0x2yt0jja26y.html?2848 -------------------------------------------------- مدير مسئول روزنامه فرهنگ آشتي عنوان : در بحث عفاف وحجاب با استفاده از زور نمي توان شخصي را ملزم به رعايت حجاب کرد -------------------------------------------------- دولت احمدي نژاد يک روز موافق سرسخت طرح عفاف و حجاب و روزي مخالف آن بود و علت اين اتفاقات اين است که از چنين موضوعاتي در جهت مسائلي که ارتباطي با اين موضوعات ندارد، بهره برداري مي شود متن : محمد مهدي امامي ناصري گفت: دولت احمدي نژاد يک روز موافق سرسخت طرح عفاف و حجاب و روزي مخالف آن بود و علت اين اتفاقات اين است که از چنين موضوعاتي در جهت مسائلي که ارتباطي با اين موضوعات ندارد، بهره برداري مي شود. به گزارش تيترآنلاين، محمد مهدي امامي ناصري، مدير مسئول روزنامه فرهنگ آشتي در گفتگو با خبرنگارآريا با اشاره به وضعيت عفاف و حجاب و طرح هايي که براي بهبود آن در جامعه انجام مي شود، گفت: لزوم رعايت حجاب توسط تمام افراد جامعه امري بديهي است که براي ما ارزش تلقي مي شود اما استفاده ابزاري از ارزش ها و آموزه هاي ديني امري منفور است. وي به رابطه عفاف و حجاب و طرح تفکيک جنسيتي دانشگاه ها اشاره کرد و افزود: در حال حاضر عفاف و حجاب کاملا با مسئله تفکيک جنسيتي در دانشگاه ها گره خورده است ولي اخيرا به علت نقطه نظرات متفاوت به بحث در خصوص اين مطلب کمتر ورود پيدا مي کنند. امامي ضمن بيان اينکه دولت احمدي نژاد هم مبدع طرح عفاف و حجاب و هم مخالف آن بود، بيان کرد: دولت به رياست احمدي نژاد بحث عفاف و حجاب و تفکيک جنسيتي را مطرح کرد و يک روز موافق سرسخت اين طرح و روزي مخالف طرح عفاف و حجاب بود. وي ادامه داد: دولت احمدي نژاد يک روز مبدع طرح تفکيک جنسيتي بود و امروز براي وزير خود نامه اي مبني بر اجرا نکردن اين طرح مي نويسد. اين مقام مسئول در ادامه افزود: علت ناهماهنگي ها و اتفاقات فوق اين است که از چنين موضوعاتي در جهت مسائلي که ارتباطي با اين موضوعات ندارد، بهره برداري مي شود. مدير مسئول روزنامه فرهنگ آشتي خاطرنشان کرد: در بحث عفاف و حجاب با استفاده از زور و اجبار نمي توان شخصي را ملزم به رعايت حجاب کرد البته رعايت حداقل هايي که قانون و شرع مشخص کرده، الزامي است. امامي تصريح کرد: هنگامي مي توان ادعا کرد که اين حجاب برتر از آن حجاب است که اين خانم برتر از آن خانم باشد و در اين خصوص قانون و زور و اينگونه مسائل نيست که مي تواند نقش ايفا کند بلکه حاکميت بايد جاذبه هاي عفاف و حجاب را در جامعه تزريق مي کرد و حداقل اگر نمي توانست جاذبه ايجاد کند، حجاب را به عنوان ارزش مطرح مي کرد. وي ضمن بيان اينکه دولت اقدام بالا را انجام نداد و حجاب در جامعه به ضد ارزش تبديل شد، اضافه کرد: حجاب در برخي خانواده ها ارزش نيست و در بعضي از خانواده ها به ضدارزش تبديل شده است و اين مسئله با وجود گذشت 32 سال از انقلاب ضعف مردم نيست زيرا همه ما نسل انقلاب هستيم و ضعف در اين است که کار زيربنايي فرهنگي در جامعه صورت نپذيرفته است. مدير مسئول روزنامه فرهنگ آشتي با اشاره به طرح تفکيک جنسيتي در دانشگاه ها گفت: شخصا عقيده دارم که هم بايد دانشگاه هاي تک جنسيتي و هم دانشگاه هاي مختلط وجود داشته باشد و در دانشگاه هاي مختلط مي توان بر اساس موازين اسلامي ارتباط برقرار کرد. وي در ادامه بيان کرد: بايد قدرت انتخاب وجود داشته باشد به نحوي که هرکس که مي خواهد به دانشگاه تک جنسيتي برود و هرکس تمايل دارد به دانشگاه مختلط برود. امامي با تاکيد بر اينکه در برخي از فرهنگ هاي کشور وجود دانشگاه تک جنسيتي مفيد است، اظهار داشت: به دليل بافت فرهنگي در برخي خانواده ها وجود دانشگاه هاي تک جنسيتي مفيد است و از طرفي برخي از بانوان به دليل تعصب خانوادگي از تحصيل در خارج از محل سکونتشان منع مي شوند که به منظور رفع اين مشکل مي توان دانشگاه هاي برخي از شهرستان ها را به دليل کمبود دانشجو در آن نقطه را به بانوان اختصاص داد. وي به تاثيرات منفي تفکيک جنسيتي دانشگاه ها به طور کامل اشاره کرد و اذعان داشت: از آنجايي که قائل به اين هستيم که دانشگاه محل مباحثه است، تفکيک جنسيتي تمامي دانشگاه ها عاقلانه نيست. مدير مسئول روزنامه فرهنگ آشتي در پايان خاطرنشان کرد: بحث عفاف و حجاب حتما بايد در جامعه اولويت داشته باشد و طرح عفاف و حجاب، نحوه اجراي آن، مقتضاي اجرايش، شرايط مکاني و اينکه در چه شهري اجرا شود، بحثي است که بايد عميقتر به آن پرداخته شود.