تيترآنلاين 11 اسفند 1391 ساعت 19:02 http://titronline.ir/vdcd.k0k2yt0k5a26y.html?5557 -------------------------------------------------- عنوان : جزییات آیین‌نامه جدید نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد -------------------------------------------------- آیین‌نامه جدید نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد از سوی رییس دانشگاه برای اجرا از نیمسال دوم سال تحصیلی 92-91، ابلاغ شد. متن : آیین‌نامه جدید نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد از سوی رییس دانشگاه برای اجرا از نیمسال دوم سال تحصیلی 92-91، ابلاغ شد. به گزارش ایسنا، این آیین‌نامه با هدف بررسی و تصمیم‌گیری عادلانه در خصوص نقل و انتقالات دانشجویی و موارد خاص مربوطه با ایجاد وحدت رویه و رعایت دقیق و کارشناسانه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مصوب مربوط به انتقال دانشجویی و با رعایت صرفه و صلاح دانشگاه، با حساسیت علمی و اسلامی به واحدهای دانشگاه آزاد ابلاغ شد. اعلام سقف میهمانی دانشجویان در هر سال بر اساس این آیین‌نامه میهمانی دانشجویان در هر سال تحصیلی تا سقف 20 درصد کل پذیرش دانشجویان ورودی سال و رشته تحصیلی با موافقت واحدهای مبدا و مقصد امکان‌پذیر است و واحدهای مبدا و مقصد مجاز به موافقت با درخواست‌ها بیش از این سقف نیستند. جزییات انتقال و میهمانی به واحدهای مختلف انتقال یا میهمانی به گروه یک جدول همطرازی شهر تهران فقط تحت شرایط خاص و با تایید شورای موارد خاص امکان‌پذیر است و در دیگر موارد به طور مطلق ممنوع است. میهمانی دانشجویان به واحدهای همطراز و به گروه‌های پایین‌تر جدول همطرازی بدون تغییر رشته و گرایش، در داخل یک استان و یا در استان‌های متفاوت با موافقت واحدهای مبدا و مقصد و بدون نیاز به تایید شخص دیگری مجاز است. میهمانی از یک گروه جدول همطرازی به سایر گروه‌های بالاتر جدول همطرازی به استثنای استان‌های تهران و البرز با موافقت واحدهای مبدا و مقصد و تایید دبیر هیات امنای استان و برای استان‌های متفاوت با تایید دبیر هیات امنای استان‌های مبدا و مقصد بلامانع است. میهمانی دانشجویان مقطع دکتری عمومی در دوره بالینی به غیر از استان‌های تهران و البرز با موافقت واحدهای مبدا و مقصد و تایید معاونت علوم پزشکی بلامانع است. درخواست نقل و انتقال دانشجویان واحدهای برون مرزی دانشگاه آزاد به واحدهای داخل کشور به (غیر از استان‌های تهران و البرز) و بالعکس (دانشگاه آزاد) پس از بررسی اولیه در معاونت بین‌الملل و سپس با تایید شورای انتقال دانشجویان خارج به داخل و با رعایت مقررات مربوطه امکان‌پذیر است. دانشجوی متقاضی نقل و انتقال بر اساس ماده یک، باید ترم قبل از درخواست خود مشروط نشده باشد و در مجموع ترم‌های تحصیلی بیش از یک ترم مشروطی نداشته باشد. ضوابط میهمانی در صورت ازدواج دانشجو میهمانی دائم آن دسته از دانشجویان دختر که پس از ثبت‌نام در آزمون ورودی دانشگاه آزاد ازدواج دائم کرده‌اند به شهر محل زندگی همسر یا نزدیک‌ترین واحد به محل زندگی که رشته در آن دایر است، در صورت موافقت واحد مقصد یا تصویب شورای موارد خاص سازمان مرکزی مجاز است. میهمانی دائم دانشجویان متاهل زن (مقطع کارشناسی و پایین‌تر) که قبل از ثبت‌نام در آزمون ورودی دانشگاه آزاد ازدواج دائم کرده‌اند، به شرط اینکه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری عمومی و دکتری تخصصی نباشند، به تبعیت از محل زندگی دائم شوهر و یا نزدیک‌ترین واحد به محل زندگی دائم شوهر به هر یک از گروه‌های جدول همطرازی (به استثنای استان‌های تهران و البرز) در صورت موافقت واحد مقصد یا تصویب شورای موارد خاص سازمان مرکزی مجاز است. میهمانی دائم دانشجویان مرد متاهل به شرط اینکه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری عمومی و دکتری اختصاصی نباشند (به استثنای استان‌های تهران و البرز) فقط بر اساس شرایط خاص مجاز است. ضوابط میهمانی در صورت فوت والدین و همسر و متارکه در صورت فوت پدر یا مادر دانشجوی مجرد بعد از ثبت‌نام دانشجو در آزمون ورودی دانشگاه، میهمانی دائم به محل زندگی والدین در صورت موافقت واحد مقصد یا تصویب شورای موارد خاص سازمان مرکزی مجاز است. میهمانی دائم آن دسته از دانشجویان که پدر و مادر خود را (هر دو) بعد از ثبت‌نام در آزمون ورودی دانشگاه از دست داده‌اند، در صورت موافقت واحد مقصد یا تصویب شورای موارد خاص سازمان مرکزی مجاز است. میهمانی دائم دانشجوی متاهل زن که در حین تحصیل متارکه یا همسرش فوت کرده باشد، به محل زندگی دائم والدین در صورت موافقت واحد مقصد یا تصویب شورای موارد خاص سازمان مرکزی مجاز است. ضوابط میهمانی در صورت داشتن حکم سرپرستی میهمانی دائم دانشجویانی که دارای حکم سرپرستی، امین بر عاجز و قیم‌نامه از مراجع ذیصلاح (مجتمع قضایی و دادگستری) باشند به محل زندگی خانواده در صورت موافقت واحد مقصد یا تصویب شورای موارد خاص سازمان مرکزی مجاز است، البته تاریخ صدور حکم ارائه شده باید بعد از زمان ثبت‌نام در آزمون ورودی دانشگاه باشد. همچنین، انتقال یا میهمانی دانشجویان در مقطع دکتری تخصصی ممنوع است. ضوابط نقل و انتقال بر اساس چند دانشجویی در صورتی که در یک خانواده سه دانشجوی مجرد یا بیشتر همزمان در دانشگاه آزاد مشغول به تحصیل باشند، میهمان دائم یک نفر یا بیشتر از آنان به محل اشتغال به تحصیل سایر اعضای خانواده که رشته، گرایش و مقطع تحصیلی دانشجو در آن دایر باشد (به استثنای استان‌های تهران و البرز) در صورت موافقت واحد مقصد یا تصویب شورای موارد خاص سازمان مرکزی مجاز است. در صورتی که دو دانشجوی مجرد از یک خانواده همزمان در دانشگاه آزاد مشغول به تحصیل باشند، میهمان دائم یکی از آنان به محل اشتغال به تحصیل عضو دیگر خانواده در صورت احراز نمره آزمون آخرین فرد پذیرفته شده در واحد مقصد به هر یک از گروه‌های جدول همطرازی که رشته، گرایش و مقطع دانشجو در آن دایر باشد، (به استثنای استان‌های تهران و البرز) در صورت موافقت واحد مقصد یا تصویب شورای موارد خاص سازمان مرکزی مجاز است. البته چنانچه شهر محل تحصیل سایر اعضای خانواده فاقد رشته، گرایش و مقطع تحصیلی دانشجوی متقاضی میهمانی دائم باشد، میهمانی دائم دانشجو به واحدهای همجوار (به استثنای واحدهای استان‌های تهران و البرز) در صورت موافقت واحد مقصد یا تصویب شورای موارد خاص سازمان مرکزی مجاز است، البته انتقال یا میهمانی دانشجویان در مقاطع دکتری عمومی و دکتری تخصصی ممنوع است. جزییات انتقالی بر اساس ضوابط خانواده شاهد و ایثارگران، هیات علمی و بیماری‌های خاص انتقال و میهمانی این قبیل دانشجویان بر اساس آیین‌نامه مربوطه که به تایید رییس دانشگاه رسیده و ابلاغ شده است و پس از تایید کمیسیون ایثارگران سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی انجام‌پذیر است. انتقالی بر اساس ضوابط هیات علمی شاغل و بازنشسته انتقال یا میهمانی فرزندان و همسر اعضای هیات علمی تمام وقت رسمی (آزمایشی و قطعی) و پیمانی دانشگاه آزاد با مرتبه علمی مربی و بالاتر در صورت احراز شرایط (کسب حداقل 90 درصد نمره قبولی آخرین فرد پذیرفته شده در واحد مقصد) و دائر بودن رشته، گرایش و مقطع تحصیلی به شهر محل خدمت عضو هیات علمی یا محل سکونت با تایید و معرفی‌نامه معاونت دانشجویی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد (به استثنای مقطع دکتری تخصصی) امکانپذیر است. انتقال فرزندان اعضای هیات علمی تمام وقت رسمی (آزمایشی و قطعی) دانشگاه آزاد با مرتبه علمی مربی و بالاتر که در دانشگاه‌های دولتی پذیرفته شده‌اند در صورت برقراری تفاهم‌نامه و بر اساس بخشنامه مورد توافق با تایید و معرفی‌نامه معاونت دانشجویی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی انجام‌پذیر است. انتقال یا میهمانی فرزندان اعضای هیات علمی تمام وقت رسمی (آزمایشی و قطعی) با مرتبه علمی مربی و بالاتر از دانشگاه‌های دولتی که در هر یک از واحدهای دانشگاه آزاد پذیرفته شده‌اند به استثنای مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در صورت برقراری تفاهم‌نامه و بر اساس بخشنامه مورد توافق ضمن احراز شرایط (کسب حداقل 90 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در مقصد) به شهر محل خدمت عضو هیات علمی (در صورت دایر بودن رشته، گرایش و مقطع تحصیلی دانشجو) با تایید و معرفی‌نامه معاونت دانشجویی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد انجام‌پذیر است. چنانچه دانشجوی متقاضی انتقالی طبق ضابطه هیات علمی حداقل 90 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در واحد مقصد را کسب نکند، در صورت موافقت واحد مقصد یا تصویب شورای موارد خاص سازمان مرکزی مجوز دو ترم میهمانی به شرط پیشرفت تحصیلی در واحد مقصد صادر و در صورت احراز شرایط (گذراندن حداقل 12 واحد درسی در هر ترم و کسب معدل کل 14) پس از دو ترم میهمانی مجوز انتقال صادر می‌شود. در غیر این صورت میهمانی دانشجو برای کسب معدل مطلوب قابل تمدید است، البته در صورتی که موفق به احراز شرایط انتقال نشود، می‌تواند در صورت موافقت واحد مقصد به صورت میهمان دائم، ادامه تحصیل دهد و مدرک تحصیلی وی از واحد مبدا صادر می‌شود.  چنانچه رشته دانشجو در شهر محل اشتغال دائم به کار هیات علمی شاغل (نه محل ماموریت) دایر نباشد، انتقال یا میهمانی دانشجو به نزدیک‌ترین واحد دانشگاهی همجوار در صورت احراز شرایط امکان‌پذیر است. همسر و فرزندان افراد مشمول بندهای "ج" و "د" ماده 71 قانون خدمات کشوری می‌توانند در صورت تایید رییس دانشگاه آزاد، شامل شرایط اعضای هیات علمی شوند، البته درخواست این دسته از افراد از طریق معاونت امور مجلس دانشگاه آزاد ثبت و پیگیری شود. انتقالی بر اساس ضوابط بیماران خاص و معلولین میهمانی (موقت و دائم) آن دسته از دانشجویان که دارای نوعی بیماری از جمله ضایعات پیشرفته، معلولیت جسمی و یا بیماری روحی و ... هستند و امکان ارائه خدمات درمانی مورد نیاز در شهر محل تحصیل آنان فراهم نباشد پس از بررسی و تایید پزشک معتمد واحد مبدا و دانشگاه علوم پزشکی یا مراکز درمانی وابسته آن شهر ضمن تکمیل فرم پیوست آیین‌نامه (به استثنای تقاضا برای ورود به استان‌های تهران و البرز) در صورت موافقت واحد مقصد یا تصویب شورای موارد خاص سازمان مرکزی مجاز است. چنانچه مقصد دانشجو هر یک از واحدهای استان‌های تهران یا البرز باشد، ضمن ارسال مدارک مثبته بیماری به همراه فرم تکمیل شده به معاونت دانشجویی سازمان مرکزی پس از تایید کمیسیون پزشکی دانشگاه و تصویب در شورای موارد خاص دانشجویی و تایید رییس عالی دانشگاه، انجام‌پذیر است. نحوه ثبت درخواست انتقال و میهمانی میهمانی یا انتقال دانشجویان بر اساس مواد این آیین‌نامه و از طریق خود واحدهای دانشگاهی و با رعایت دستورالعمل اجرایی ابلاغی انجام می‌شود، البته درخواست باید توسط خود شخص متقاضی انجام شود و در صورت نیاز به رجوع به سازمان مرکزی دانشگاه، باید فقط به ساختمان معاونت دانشجویی سازمان مرکزی مراجعه کند و موضوع درخواست فقط در معاونت دانشجویی ثبت و پیگیری شود. متقاضیان باید توجه داشته باشند، تنها راه پیگیری درخواست نیز از طریق شماره ثبت نامه متقاضی در معاونت دانشجویی است، بنابراین برای ثبت و پیگیری این منظور (درخواست میهمانی یا انتقال) از مراجعه حضوری یا ارسال نامه به دیگر معاونت‌ها و یا حوزه ریاست دانشگاه جدا خودداری شود، چرا که دیگر معاونت‌ها و حوزه ریاست دانشگاه در خصوص دریافت، ثبت و پیگیری تقاضاهای انتقال و میهمانی هیچ گونه مسوولیتی ندارند. اجرای آیین‌نامه جدید انتقالی از نیمسال دوم سال تحصیلی این آیین‌نامه از نیمسال دوم سال تحصیلی 92-91 لازم الاجرا است و از زمان اجرا، تمامی آیین‌نامه‌های قبلی در این خصوص کان لم یکن تلقی می‌شود، بنابراین روسا، معاونین دانشجویی و معاونین آموزشی دانشجویی واحدها و مراکز دانشگاهی، مسوول اجرای دقیق این آیین‌نامه هستند و نظارت بر عملکردها به عهده دبیر هیات امنای استان و ارزیابی و نظارت بر حسن اجرای آن در واحدها به عهده معاونت دانشجویی دانشگاه آزاد است. بر اساس این آیین‌نامه، دانشجوی میهمانی دائم، کلیه واحدهای خود را به صورت میهمان می‌گذراند و در پایان هر نیمسال ریز نمرات به دانشگاه مبدا ارسال و در پایان تحصیلات، مدرک وی توسط واحد مبدا صادر می‌شود. نحوه پرداخت شهریه و هزینه انتقالی دانشجوی میهمان و میهمان دائم باید شهریه ثابت هر ترم میهمانی را به واحد مبدا و شهریه متغیر را به واحد مقصد پرداخت کنند. دانشجوی میهمان غیردائم، باید درصدی از شهریه ثابت هر ترم میهمانی، که درصد آن در هر سال توسط معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اعلام می‌شود را به واحد مبدا، مازاد بر شهریه ثابت آن ترم پرداخت