تيترآنلاين 23 تير 1390 ساعت 19:25 http://titronline.ir/vdcd.90x2yt055a26y.html?2767 -------------------------------------------------- عنوان : بی حجابی و بی عفتی پسران در جامعه بیشتر از دختران است -------------------------------------------------- به گفته قرایی مقدم در حالتی که پلیس دخالت مستقیم در این امر داشته باشد نوعی بدبینی در افراد ایجاد می شود و تا چندین سال بعد اثرات آن در میان افکار عمومی باقی خواهد ماند متن : یک استاد دانشگاه و جامعه شناس معتقد است که بدپوششی در جامعه درمیان پسران بیش از دختران است. به گزارش تيترآنلاين امان الله قرایی مقدم در گفت و گو با خبرنگار پانا با بیان اینکه زیان دخالت پلیس در طرح عفاف و حجاب کمتر از نفعش نیست گفت: اولا نباید این طرح تنها برای دختران اجرا شود و به پسرانی هم که دارای مشکلات حجاب در جامعه هستند باید اخطار داده شود زیرا بی حجابی و بی عفتی پسران در جامعه بیشتر از دختران است.وی در ادامه با بیان اینکه پلیس قانونگذار نیست و مجری قوانین در کشور است افزود: در مساله عفاف و حجاب در جامعه نباید پلیس را سیاسی کرد زیرا اگر پلیس سیاسی شود امنیت و اعتماد به این ارگان در میان مردم کاهش پیدا می کند.به گفته قرایی مقدم در حالتی که پلیس دخالت مستقیم در این امر داشته باشد نوعی بدبینی در افراد ایجاد می شود و تا چندین سال بعد اثرات آن در میان افکار عمومی باقی خواهد ماند بنابراین صدمه این موضوع از نفعش برای اجرای فرهنگعفاف و حجاب بیشتر خواهد بود.از دیدگاه این استاد دانشگاه حجاب و عفاف در جامعه باید از خانواده شروع شود و سپس در مدرسه و جامعه ادامه پیدا کند بنابراین اگر خانواده و جامعه این موضوع را در افکار کودک خود نهایدینه نکند کاری از پلیس برنخواهد آمد.