تيترآنلاين 7 تير 1390 ساعت 13:43 http://titronline.ir/vdcd.50x2yt095a26y.html?2677 -------------------------------------------------- عنوان : باز هم وعده مسئولان : نرخ كرايه‌هاي حمل و نقل عمومي تا سال 92 افزايش نخواهد يافت -------------------------------------------------- معاون عمراني استاندار تهران گفت: در سال جاري نرخ كرايه‌هاي حمل و نقل عمومي تا 15 درصد افزايش يافت و تا سال 92 شاهد افزايش نرخ كرايه‌ها نخواهيم بود! متن : محمدرضا محمودي در گفت وگو با فارس اظهار داشت: اتوبوس هاي ميان راهي براي مسيرهاي طولاني در نظر گرفته شده اند و تاكنون نيز در 9 خط اتوبوسراني اين طرح اجرايي شده است. وي ادامه داد: در صورتي كه مسيرهاي فردي از ميدان آزادي تا ميدان فردوسي باشد به ازاي همين مسير كرايه پرداخت مي كند. معاون عمراني استاندار تهران درباره افزايش نرخ كرايه هاي تاكسي بيش از 15 درصد گفت: در صورتي كه تاكسيراني نرخ كرايه خطي را بيش از حد مصوب افزايش دهد برخورد مي شود. محمودي بيان داشت: گشت هاي بازرسي تاكسيراني با حضور نمايندگاني از فرمانداري و ديگر نهادهاي مربوطه فعال هستند. وي افزود: استانداري تهران هيچ وقت موافق افزايش نرخ كرايه هاي حمل و نقل عمومي نبوده و نيست؛ به هر حال اعضاي شوراي شهر نمايندگان مردم هستند و از سوي آنها انتخاب شده اند.