تيترآنلاين 26 فروردين 1393 ساعت 7:59 http://titronline.ir/vdcc.xqea2bq0sla82.html?6401 -------------------------------------------------- عنوان : عقاب، خرس را به غار بازگرداند -------------------------------------------------- الحاق کریمه به روسیه از منظر قواعد بین المللی انجام نپذیرفته و بسیار خطرناک می نماید متن : کارشناس مسایل سیاسی با تحلیل اقدامات روسیه و غرب در قبال بحران اوکراین، اشغال کریمه را ناچاری استراتژیک پوتین برای پیش گیری از باخت کامل این کشور در نظام بین الملل تلقی کرد. مهدی مطهرنیا کارشناس مسائل سیاسی در خصوص رویارویی روسیه با دنیای غرب در بحران اوکراین به پانا گفت: آنچه در اوکراین رخ می دهد نمی تواند تقابل شرق و غرب باشد. بلکه باید هجومی در نظر گرفته شود که غرب، در چارچوب بهره برداری از جنبش مدنی مردم اوکراین به وجود آورد و با بهره برداری از آن توانست روسیه را از محیط پیرامون امنیتی خود به محیط درونی امنیت خود برگرداند و به عبارت دیگر عقاب، خرس را به غار باز گرداند.وی ادامه داد: هنوز بسیار زود است که به واسطه بحران اوکراین و حمله های شدید سیاسی و امنیتی میان روسیه و اتحادیه اروپا به بازگشایی پرونده جدیدی برای تقابل غرب و شرق دست بزنیم.کارشناس مسائل سیاسی در ادامه این گفت و گو با بررسی اقدام پوتین مبنی بر اشغال کریمه اظهار داشت: گرفتن کریمه و تا حدود زیادی تلاش برای ایجاد فضای مثبت برای طغیان مردمان روسی تبار شرق اوکراین، عکس العملی شدید از سوی پوتین در جهت تبدیل باختی کامل به بردی حداقلی برای روسیه، در چارچوب مدیریت اعمال فشار بیشتر غرب به رهبری ایالات متحده امریکا در روسیه است و باید گفت که هنوز بسیار زود است که تقلیل گرایانه به مسایل سیاسی بنگریم و بحران اوکراین را به مساله تقابل شرق و غرب تعبیر کنیم.مطهرنیا افزود: گرچه روس ها در این زمینه تلاش دارند پرستیژ بین المللی خود را حفظ کنند و با استفاده از تمام ابزار و با حمایت از تروریست های روسی تبار در شرق اوکراین که با نبرد و حرکت های تروریستی به اشغال اداره های دولتی اوکراین می پردازند، زمینه را برای دریافت توان بیشتر و چانه زنی بالاتر با غرب، برای دریافت برد بیشتر در این بحران آماده کنند.وی با اشاره به اقدامات مداخله جویانه امریکا در کشورهایی که زمینه های نارضایتی مردم از حکومت در آن ها به چشم می خورد یادآور شد: فراموش نکنیم این امریکا بود که با تحرکات خود لیبی، عراق، سوریه، یمن و کشورهایی از این دست را در حوزه نفوذ امنیتی روسیه تا حدود قابل قبولی خارج کرد و اکنون این روسیه است که باید در این زمینه اندیشه کند تا چگونه خود را از بحران اقتصادی ناشی از این اصطکاک خارج کند. اگر چه غرب هم در این زمینه تا حدود زیادی با چالش های اقتصادی روبروست. اما توان غرب در گذار از این چالش از توان روسیه بیشتر ارزیابی می شود.کارشناس مسایل سیاسی در بخش دیگر این گفت و گو در خصوص نزدیک تر شدن منافع ایران و روسیه خاطرنشان کرد: منافع ایران در آن است که در این قضایا بی طرفی خود را حفظ و از جهتی دیگر با توجه به نوع عملکرد روسیه در استقلال و الحاق کریمه، توجه به الگوسازی های منطقه ای و بین المللی از این حرکت برای کشورها، ایالت ها و استان ها در کشورهای گوناگون نیز داشته باشد. چرا که الحاق کریمه به روسیه از منظر قواعد بین المللی انجام نپذیرفته و بسیار خطرناک می نماید.وی در پایان اقدام پوتین در تصرف کریمه را یک ناچاری استراتژیک تعبیر کرد و بیان داشت: اگر پوتین کریمه را اشغال نمی کرد و در این مسیر پیش نمی رفت، پرستیژ روس ها در نظام بین الملل کاملا مخدوش شده بود و باید ننگ یک باخت کامل را بر پیشانی تحمل می کر