تيترآنلاين 25 اسفند 1389 ساعت 21:45 http://titronline.ir/vdcc.mqia2bqxila82.html?2072 -------------------------------------------------- عنوان : خيابانهاي توکيو از ترس تشعشعات هسته اي خالي شده اند -------------------------------------------------- خیابانهای توکیو که معمولا وقت ناهار شلوغ بودند اکنون تقریبا خالی هستند و نگرانی مردم هنگامی افزایش یافت که آتش سوزی دیگری در نیروگاه هسته ای رخ داد متن : تيترآنلاين - هراس از تشعشعات هسته ای باعث خالی شدن خیابانهای توکیو شده است. به گزارش واحد مرکزی خبر خیابانهای توکیو که معمولا وقت ناهار شلوغ بودند اکنون تقریبا خالی هستند و نگرانی مردم هنگامی افزایش یافت که آتش سوزی دیگری در نیروگاه هسته ای دای ایچی رخ داد و مقادیر کمی تشعشعات رادیو اکتیو را به سمت توکیو فرستاد. یک مادر که بچه هایش را به مدرسه می برد درحالی که گریه می کرد گفت من نمی خواهم آنها را بترسانم من می خواهم آنها هر روز شاد باشند و احساس خوبی داشته باشند اگر من عصبی بودنم را نشان دهم آنها هم عصبی می شوند. تلویزیون ژاپن دود سفید را که از نیروگاه هسته ای برمی خواست نشان داد. یک بالگرد هم آماده بود تا آب را روی راکتور شماره سه بریزد تا میله های سوخت هسته ای آن خنک شوند. دبیر دولت ژاپن گفته است که میزان تشعشعات رادیو اکتیو در تاسیسات هسته ای بالا رفته است. برخی از کشور ها شروع به آزمایش مواد غذایی ژاپنی زده اند تا آلودگی هسته ای آنها را بسن