تيترآنلاين 21 دی 1391 ساعت 8:04 http://titronline.ir/vdcc.1qpa2bq0ola82.html?5439 -------------------------------------------------- عنوان : قدرت خرید مردم نصف شده است -------------------------------------------------- قدرت خرید یک میلیون تومان پول در سال گذشته به ۵۰۰ هزار تومان کاهش پیدا کرده است و موضوعاتی اینچنین در بخش اقتصاد خانواده باید مورد توجه رسانه‌ها قرار گیرد متن :  دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در بازدید از خبرگزاری فارس گفت: قدرت خرید یک میلیون تومان پول در سال گذشته به ۵۰۰ هزار تومان کاهش پیدا کرده است و موضوعاتی اینچنین در بخش اقتصاد خانواده باید مورد توجه رسانه‌ها قرار گیرد.   محسن رضایی در بازدید از خبرگزاری فارس و گفت و گو با خبرنگاران گروه اقتصادی اظهار داشت: جای بحث هایی چون اقتصاد فرهنگ، اقتصاد ورزش و اقتصاد خانواده در بحث‌های امروز گروه‌های اقتصادی رسانه‌های کشور خالی است. وی با اشاره به اینکه زمانی تمرکز بر اقتصاد ملی به تنهایی پاسخگو بود، گفت: امروز شاهدیم که بخش فرهنگ با مشکلات اقتصادی عدیده‌ای روبرو است، مثلا موضوع گرانی کاغذ به معضلی در این بخش تبدیل شده است. رضایی بحث اقتصاد خانواده را نیز مورد اشاره قرار داد و مثال زد: در حال حاضر قدرت خرید یک میلیون تومان سال قبل برای خانوار ایرانی به 500 هزار تومان کاهش یافته است و جای پرداختن به چنین مشکلاتی وجود دارد و لازم است. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداختن به اقتصاد بخش‌های مختلف را گفتمانی تازه و ضروری در عرصه رسانه‌های کشور و ضرورت امروز کشور عنوان ک