تيترآنلاين 20 تير 1390 ساعت 16:11 http://titronline.ir/vdcc.0qia2bqm4la82.html?2748 -------------------------------------------------- عنوان : ارتقاء نرم افزار فيلترينگ كشور با بروز قطعي هاي مقطعي در اينترنت -------------------------------------------------- تقويت نرم افزار فيلترينگ از يكي دو روز گذشته آغاز و به صورت خرد خرد و مسير به مسير در حال انجام است.براي مثال ممكن است يك مسير، اينترنت چند منطقه را تامين كند و بنابر اين اينترنت چند استان با هم قطع شود متن : يك مقام مسئول گفت: اخيراً گزارش هايي از قطعي هاي مقطعي اينترنت در برخي نقاط كشور گزارش شده كه دليل آن تقويت نرم افزار فيلترينگ است. اين مقام مسئول در گفت وگو با فارس در خصوص قطعي هاي مقطعي اخير بويژه امروز در اينترنت كشور اظهار داشت: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در حال تقويت سيستم فيلترينگ است و قطعي هاي مقطعي اخير به دليل اين ارتقاي سيستم بوده است. وي تصريح كرد: اين اختلال ها مربوط به نرم افزار فيلترينگ است و سخت افزاري نيست. وي گفت: تقويت نرم افزار فيلترينگ از يكي دو روز گذشته آغاز و به صورت خرد خرد و مسير به مسير در حال انجام است. اين منبع آگاه تصريح كرد: تقويت نرم افزار فيلترينگ قرار است طي چند فاز انجام شود كه منطقه و حجم قطعي ها، بستگي به مسير مورد تست دارد. وي ادامه داد: براي مثال ممكن است يك مسير، اينترنت چند منطقه را تامين كند و بنابر اين اينترنت چند استان با هم قطع شود و ممكن است يك مسير تنها اينترنت يك استان را تامين كند و در نتيجه تنها اينترنت يك منطقه قطع شود، اما مطمئنا همه مناطق كشور را يك دفعه درگير نمي كند و كل كشور با هم دچار اختلال نخواهد شد. اين منبع آگاه اظهار داشت: براي مثال امروز قطعي اينترنت بيشتر سمت غرب كشور و همدان بوده است.