تيترآنلاين 19 مهر 1392 ساعت 18:19 http://titronline.ir/vdcb.wb0urhb8siupr.html?6185 -------------------------------------------------- عنوان : شيوع بي اختياري ادراري در زنان دو برابر مردان است -------------------------------------------------- بي اختياري ادراري به معني شكايت از هر گونه نشت غير ارادي است و اين اختلال شيوعي در ۲۵ تا ۴۹ درصد زنان و ۱۱ تا ۳۴ درصد مردان شايع است متن : دانشيار دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي گفت: بي اختياري ادراري يه نوع بيماري شايع و پريشان كننده به شمار مي رود كه شيوع آن در زنان دو برابر مردان است. دكتر فرزانه شريفي اقدس روز پنجشنبه در حاشيه اولين سمپوزيوم طب بازساختي در بيماري هاي كليه و مجاري ادراري به خبرنگار ايرنا گفت: بي اختياري ادراري به معني شكايت از هر گونه نشت غير ارادي است و اين اختلال شيوعي در ۲۵ تا ۴۹ درصد زنان و ۱۱ تا ۳۴ درصد مردان شايع است. وي افزود: بي اختياري ادراري ، مشكلي شايع و پريشان كننده است كه مي تواند تاثير عميقي در كيفيت زندگي داشته باشد. به گفته شريفي اقدس، بي اختياري ادراري شامل بي اختياري ادراري استرسي، بي اختياري فوريتي، بي اختياري سرريز كننده، بي اختياري ساختاري، بي اختياري عملكردي و شب ادراري است. اين متخصص ارولوژي در مورد بي اختياري ادراري استرسي گفت: بي اختياري ادراري استرسي به علت كاهش حمايت اسفنكتر مجراي ادرار به دنبال آسيب هاي بافت هاي لگن به وِيژه بدنبال زايمان هاي طبيعي سخت رخ مي دهد. شريفي اقدس از مشخصه اين اختلال به نشت مقادير اندك ادرار به دنبال فعاليت هاي منجر شونده به افزايش فشار داخل شكم مانند سرفه، عطسه و بلند كردن اجسام سنگين اشاره كرد. وي با بيان اين كه بي اختياري ادراري استرسي در زنان شايعترين شكل بي اختياري است ، افزود: در اين اختلال خروج ادرار با افزايش فشار شكمي آغاز مي شود. اين دانشيار دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، حاملگي، زايمان طبيعي سخت، ديابت قندي، مصرف داروهاي استروژن خوراكي، بالا رفتن وزن بدن ، ضايعات عصبي و اختلالات شناختي و برداشتن رحم و ساير جراحي هاي لگني كه احتمال پايين افتادن بافت هاي لگن را افزايش مي دهند را از علل بي اختياري ادراري استرسي در زنان عنوان كرد. شريفي اقدس، تغيير شيوه زندگي مانند كاهش وزن، كاهش مصرف مايعات (در صورت مصرف بالا)، كاهش مصرف كافئين (چاي پر رنگ، قهوه) ، جمع كردن و خم كردن پاها در هنگام سرفه، عطسه و ساير عوامل محرك از جمله روش هاي درماني براي اين اختلال عنوان كرد. وي افزود: تقويت عضلات كف لگن، استفاده از بعضي وسايل در بدن، تقويت الكتريكي، تقويت مغناطيسي، تقويت مثانه و ادرار كردن برنامه ريزي شده با فواصل زماني از ديگر راهكاري درماني بي اختياري ادراري استرسي هستند. اين متخصص ارولوژي درمان هاي دارويي، جراحي و درمان نوين را از ديگر راهكارها براي درمان بي اختياري ادراري استرسي عنوان كرد و گفت: در سال هاي اخير استفاده از سلول هاي بنيادي در درمان برخي از بيماري ها موفقيت هاي زيادي كسب كرده است. شريفي اقدس خاطر نشان كرد: در طول دهه گذشته مطالعات زيادي در جهت ايمني استفاده از سلول هاي بنيادي انجام شده و بي خطر بودن آن به اثبات رسيده است. وي افزود: سلول هاي بنيادي موجب بازسازي عضلات اسفنكتري و همچنين ترشح فاكتورهاي تروفيك جهت تشكيل عروق و اعصاب در بافت جديد مي شود. اولين سمپوزيوم طب بازساختي در بيماري هاي كليه و مجاري ادراري روز پنجشنبه در بيمارستان سينا شروع به كار كرد و تا ظهر جمعه ادامه د