تيترآنلاين 18 فروردين 1391 ساعت 13:25 http://titronline.ir/vdcb.sbaurhbaziupr.html?4457 -------------------------------------------------- عنوان : نمي‌توان عليه مدارك جعلي دانشگاه‌هاي خارجي اعلام جرم كرد -------------------------------------------------- مجلس آرا بيشترين مدارك جعلي را مربوط به كشورهاي حوزه عربي و آسياي ميانه عنوان كرد و گفت: اين دسته از افراد مدارك فرد ديگري را گرفته‌اند و اسكن و جعل كرده و براي تاييد به اداره كل دانش‌آموختگان ارسال كرده‌اند متن : مديركل امور دانش آموختگان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گفت: در سال گذشته 20 مدرك دانش‌آموختگان دانشگاه‌هاي خارجي از سوي اداره كل امور دانش آموختگان جعلي شناخته شد. دكتر محمد حسين مجلس آرا در گفت‌وگو با ايسنا، افزود: سال گذشته يكسري مدارك جعلي براي تاييد به دست ما رسيد كه كارشناسان ما تشخيص دادند جعل است. وي در خصوص اقدامات قانوني براي برخورد با اين مدارك جعلي گفت: با توجه به اينكه كپي مدارك جهت ارزشيابي به ما ارائه شده بود، ‌نمي‌توانستيم اقدام قانوني عليه اين مدارك انجام دهيم چرا كه كپي مدارك سند معتبر شناخته نمي‌شود و نمي‌توان عليه آن اعلام جرم كرد. بر اين اساس ما تنها اطلاع رساني به دانشگاه مربوطه انجام داديم كه مدرك فلان فرد جعل است تا وي را پذيرش نكنند. وي افزود: از نظر قوه قضاييه و از بعد حقوقي اصل مدرك براي اقدام قانوني معتبر شناخته مي‌شود. مجلس آرا بيشترين مدارك جعلي را مربوط به كشورهاي حوزه عربي و آسياي ميانه عنوان كرد و گفت: اين دسته از افراد مدارك فرد ديگري را گرفته‌اند و اسكن و جعل كرده و براي تاييد به اداره كل دانش‌آموختگان ارسال كرده‌اند كه اين مدارك توسط كارشناسان ما جعلي شناخته