تيترآنلاين 2 آذر 1389 ساعت 23:55 http://titronline.ir/vdcb.sb8urhbf8iupr.html?1351 -------------------------------------------------- عنوان : خيابان‌هاي شهر، ميزبان ميهمان‌هاي ناخوانده -------------------------------------------------- برخي از تالارها هنوز اين قوانين موجود را رعايت نمي‌كنند و صداي ضبط‌ها و بلندگوهاي آنها صدها متر آن‌سوتر شنيده مي‌شود. وجود اين‌گونه مراكز در محيط‌هاي مسكوني صورت خوشي ندارد، ... متن : تيترآنلاين - در اين پايتخت پرازدحام، كم نيستند سالن هايي كه صرفاً براي برپايي مجالس عروسي و غيره در نظر گرفته شده اند. برخي از اين مكان ها كه آنها را با عنوان تالار و يا رستوران مي شناسيم، در مناطقي ساخته شده اند كه بافت مسكوني دارد و يا حتي در برخي موارد فعاليت تجاري خاصي در اطراف و حاشيه آنها ديده نمي شود.براي فعاليت هر كدام از اين مكان ها ساعت هايي تعريف شده كه بايد بر اساس آن فعاليت داشته باشند و از ميهمانان خود پذيرايي كنند. معمولاً براي هر كدام از اين سالن ها سه، چهار ساعت براي برپايي مجالس در نظر گرفته شده است كه طبق آن برگزار كنندگان مي توانند با رعايت قوانين و ضوابط موجود مراسم خود را برپا كنند. در حالي كه تمام اين مراكز مجاز نيستند صداي داخل سالن را به خارج از آن و به محيط اطراف درز دهند، اما برخي از تالارها هنوز اين قوانين موجود را رعايت نمي كنند و صداي ضبط ها و بلندگوهاي آنها صدها متر آن سوتر شنيده مي شود. وجود اين گونه مراكز در محيط هاي مسكوني صورت خوشي ندارد، زيرا كساني كه در آنجا زندگي مي كنند دوست دارند تا بدون هرگونه دغدغه هر روز استراحت كنند.وقتي خسته از كار روزانه به خانه مي رويد، ترجيح مي دهيد در آرامش خانه خستگي را از تنتان بيرون كنيد، اما صداي منتشر شده از بلندگوها اجازه نمي دهد تا در خلوت خود استراحت كنيد. به نظر مي رسد بايد اين گونه مراكز در فضاهايي ايجاد شود كه مسكوني نباشد و محيط هاي تجاري و اداري مناسب ترين محل براي برپايي و احداث مجالس و سالن ها است.برخي از سالن ها علاوه بر اين كه مراسم را ساعت ها در محوطه داخلي برپا مي كنند، پس از پايان ساعت تعيين شده ادامه مراسم به خارج از آن نيز انتقال مي يابد، به طوري كه تمامي ميهمانان داخل سالن خارج از آن، حاشيه خيابان را نيز اشغال و آلودگي صوتي ايجاد مي كنند كه موجب مي شود همسايه هاي مجاور آزرده شوند. اين ماجرا ساعت ها كش پيدا مي كند تا مراسم بالاخره به پايان برسد.اجراي هرگونه مراسم بايد فقط در محيط داخل سالن ها باشد نه آنكه مابقي آن به خارج از سالن سرايت كند و به جاي چهار ساعت، 6 ساعت طول بكشد تا يك مراسم به اصطلاح كامل اجرا شود.علاوه بر صداي حاصل از برپايي مراسم، پارك خودروهاي ميهمانان در حاشيه و اطراف سالن ها و حتي جلوي پاركينگ خانه هاي مجاور، موجب بروز ترافيك و معطلي ساكنان آن منطقه مي شود، البته گاهي به نزاع نيز كشيده مي شود. اجراي مراسم، قابل قبول است، اما نبايد به گونه اي باشد كه به اذيت ديگران و همسايه ها و ساكنان منطقه منجر شود، چون محيط هاي مسكوني نياز به آرامش و سكوتي دارند كه نبايد از آنها گرفت.اجراي قوانين و مديريت دقيق و صحيح صاحبان تالارها مي تواند كمك بزرگي در اين باره هم به همشهريان و هم به ميهماناني باشد كه به نوعي شريك شادي يكديگر هستند. مديران اين سالن ها بايد با در نظر گرفتن تمهيدات لازم اجازه ندهند ميهمانان داخل سالن، در خارج از سالن مراسم عريض و طويل ديگري اجرا كنند، بلكه بايد در فاصله كوتاهي بتوانند مراسم را جمع و جور كرده و آنها را راهي كنند تا نه همسايگان آسيب ببينند و نه ميهمانان در جلوي سالن ها معطل شوند.