تيترآنلاين 19 دی 1392 ساعت 9:14 http://titronline.ir/vdcb.5b0urhbf9iupr.html?6329 -------------------------------------------------- عنوان : تسهیل ازدواج 30 درصد دختران مجرد، راه موثری برای افزایش جمعیت است -------------------------------------------------- اگر خانواده‌های کشور را به تولید فرزندان بیشتر ترغیب کنیم نهایتا نرخ فرزند‌آوری آنها از 1.4 به 1.5 می‌رسد که تاثیر چندانی در افزایش جمعیت ندارد متن : استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهار کرد: با ده درصد افزایش در نرخ ازدواج می‌توان نرخ باروری در کشور را از 1.7 فرزند به دو فرزند که نرخ جایگزینی جمعیت است، افزایش داد. به گزارش ایسنا، دکتر حسین ملک‌افضلی که در ششمین کنگره تازه‌های تحقیقاتی باروری و ناباروری مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سخن می‌گفت، با اشاره به ضرورت افزایش نرخ باروری در کشور اظهار کرد: طبق سرشماری سال 90 ، 12 میلیون زن 20 تا 35 سال در کشور وجود دارند که حدود 70 درصد یعنی 8.4 میلیون نفر آنها ازدواج کرده‌اند. حدود 80 درصد موالید سال 91 یعنی یک میلیون و 140 هزار نفر به این گروه تعلق دارند که با در نظر گرفتن 10 سال دوره‌ی باروری تعداد فرزند به دنیا آمده هر زن همسردار این گروه معادل 1.4 نفر خواهد بود. وی خاطرنشان کرد: اگر نرخ ازدواج در زنان 20 تا 25 سال کشور را از 70 درصد به 80 درصد برسانیم با یک میلیون و 600 هزار زوج جدید طی 10 سال، دو میلیون و 240 هزار نفر به موالید کشور افزوده خواهد شد که نرخ باروری را از 1.7 به دو که نرخ جانشینی جمعیت است نزدیک می‌کند. ملک افضلی تصریح کرد: این در حالیست که اگر خانواده‌های کشور را به تولید فرزندان بیشتر ترغیب کنیم نهایتا نرخ فرزند‌آوری آنها از 1.4 به 1.5 می‌رسد که تاثیر چندانی در افزایش جمعیت ندارد. وی تاکید کرد: اجرای سیاست‌های کارآفرینی و تسهیل ازدواج 30 درصد از جمعیت مجرد دختران جوان کشور که در سنین باروری هستند موثرترین راه برای افزایش موالید و رفع دغدغه‌های جمعیتی در سالهای آینده است که می‌توان با اختصاص بخشی از یارانه‌ها به صندوق‌های کارآفرینی گام‌های موثری در این زمینه برد