تيترآنلاين 9 ارديبهشت 1393 ساعت 20:44 http://titronline.ir/vdca.wnik49nyo5k14.html?6409 -------------------------------------------------- رییس جمهور : عنوان : امسال سال فرهنگ است، نه سال تخریب و دروغ -------------------------------------------------- امسال سال فرهنگ است، سال فرهنگ و اقتصاد است. نه سال تخریب است نه سال دروغ و نه سال مشغول کردن مردم به حوادث غیرواقعی و رویدادهای تخیلی که از ذهن کوچک برخی بر می خیزد متن : کلمه کتاب متعلق به همه افرادی است که به نزول کتب آسمانی معتقدند. به همان اندازه که اندیشه و خرد دارای حرمت است نویسنده نشر دهنده و خواننده آن دارای حرمت است. به گزارش برنا، «دکتر روحانی» با حضور در این نمایشگاه گفت: کلمه کتاب با فرهنگ ایرانی و اسلامی ما عجین است. وی تصریح کرد: معجزه پیامبر ما کتاب است و ما مسلمانان وخانوادهای ایرانی از دوران کودکی جزو اولین اشیائی که مشاهده میکردیم درقفسه کتاب، قرآن و کتاب آسمانی بود. جالب آنکه ارتباط ما مسلمانان با ادیان دیگر با کلمه کتاب شکل می گیرد و ما آنها را اهل کتاب می دانیم. وی در ادامه افزود: کلمه کتاب متعلق به همه افرادی است که به نزول کتب آسمانی معتقدند. به همان اندازه که اندیشه و خرد دارای حرمت است، نویسنده نشر دهنده و خواننده آن دارای حرمت است. رییس جمهوری با تاکید بر اینکه اگر عده ای می خواهند حرف بزنند با اسم گروه و جناح خود و با شناسنامه حرف بزنند نه با اسم و نام ملت تصریح کرد: اگر گروهی می خواهند با تهمت و دروغ حرف بزنند؛ یادشان باشد امسال سال فرهنگ است. نه سال تخریب است و دورغ و نه سال رویدادهای تخیلی که از ذهن کوچک برخی برمی خیزد. همانطور که باید به دنبال اقتصاد مقاومتی باشیم، باید در فکر فرهنگ مقاومتی باشیم. مشروح سخنان رییس جمهوری به شرح زیر است: بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب را به اصحاب فرهنگ و همه آنهایی که در صنف نشر کتاب از آفرینندگان آثار تا ناشران تا عرضه کنندگان و خریداران، به همه آنها تبریک عرض می‌کنم. و حضور همه مهمانان گرامی داخلی و خارجی در این نمایشگاه را گرامی می دارم. کلمه و نام کتاب هم با فرهنگ ایرانی ما و هم با فرهنگ اسلامی ما عجین است، اگر موسی را شکافنده نیل می شناسند و اگر عیسی را به عنوان زنده کننده مردگان می داند پیامبر عظیم الشان اسلام را به عنوان صاحب کتاب می شناسند. معجزه پیامبر ما کتاب است و ما مسلمانان و خانواده های ایرانی از دوران خردسالی جزو اولین اشیایی که مشاهده می کردیم در قفسه اتاق کتاب و حداقل قرآن مجید کتاب آسمانی بود و جالب آنکه ارتباط ما مسلمانان با ادیان آسمانی دیگر و با پیروان مکاتب توحیدی با کلمه کتاب شکل می گیرد. ما آنها را اهل کتاب می دانیم و کلمه اهل کتاب ارتباط ویژه ما مسلمانان با همه ادیانی است که به نزول کتاب آسمانی معتقدند. کتاب به معنای ظهور و بروز خرد و اندیشه انسان است. به همان اندازه که اندیشه و خرد دارای حرمت است کتاب و نویسنده کتاب و نشر دهنده آن و خواننده کتاب نیز دارای حرمت و احترام است. البته حرمت کتاب و یا آفریننده اثر تنها با زبان و بیان نیست ما باید در قانونمان در مقررات‌مان در حمایت هایمان در امنیت حقوقی مان در امنیت اجتماعی مان در امنیت فرهنگی مان تلاش کنیم تا حرمت اهل قلم را نگاه داریم. این قلم مورد احترام خالق و آفریننده جهان است که به این قلم او قسم یاد کرده است. پس قلم دارای حرمت است و صاحب قلم دارای حرمت بیشتر. ما همه باید تلاش کنیم مسیر خلق کتاب و کتابخوانی و دوست داشتن و یار کتاب بودن را بیشتر و بیشتر کنیم. آن حبل متینی که ما را به همه اعصار و دوران ها و به همه کشورها و مناطق جهان متصل می کند کتاب است و کتاب است که ما را به دیار دور و نزدیک، به اقوام و قبائل و بالاتر به فکر و زبان و راه و روش آنها آشنا می‌سازد. کتاب حلقه اتصال همه انسانهاست. همه ما را به هم متصل می سازد. اسلام آیینی است که تعلق به قوم و قبیله ای ندارد. دارای عصبیت قومی و قبیله ای نیست. دریچه ورود حقایق و دین و فرهنگ را عقل و دل می دانند نه طایفه و سرزمین. پس کتاب همانند فرهنگ همانند دین مرز نمی شناسد. ارزشی است فرای همه مرزهای سیاسی یا جغرافیایی. اگر ما می خواهیم کتاب جایگاه اصلی خود را بیابد باید برای آفریننده کتاب و ناشر کتاب و عرصه کننده کتاب در همه مراحل امنیت را و آزادی را تضمین کنیم. بدون آزادی فکر و خرد و اندیشه واقعی انسان بر روی صفحه کاغذ و یا هر صفحه دیگر فضای صفحه مجازی کتاب به معنای ثبت آن چیزی است که در دل و جان داریم و چه روی سنگ باشد یا بر روی برگ باشد یا بر روی صفحه مجازی باشد و چه به صورت نقاشی باشد. حتی اگر به صورت مجسمه سازی باشد به صورت خلق ساختمان با معنا و مفهوم خاص یعنی معماری باشد همه آثار ثبت شده جهانی و محفوظ مانده به نوعی کتاب است. کتاب به معنای آن است که ما از دیروزمان باز نمی مانیم که چه بوده است و نسبت به فکر فردایمان که چه باید باشد نیز فاصله نمی گیریم. اگر کتاب می خواهد جامعه ما را در مسیر تعالی و پیشرفت قرار دهد باید با نقد توام باشد. کتاب و نقد و اندیشه و نقد متمم یکدیگر و مکمل یکدیگرند. کدام اندیشه است که بدون نقد و نقادی به پیش برود و کمال یابد و کدام نقدی است که بدون اندیشه بتواند مفید فایده باشد. ما در دنیای کتاب هم باید زمینه را برای نوشتن بهتر و آرامتر و آسانتر و بدون دغدغه فراهم کنیم. اگر خلق اثر بدون دغدغه امکان پذیر بود آن همه بر امنیت و آزادی، من تاکید نمی کردم. بگذاریم آنچه دردل وجود دارد و در اندیشه وجود دارد بر روی صفحه کاغذ خودنمایی کند. البته دولت در پی سانسور دولتی نیست. همانطور که می دانید بیشترین نقد در جامعه از دولت و دولتمردان می شود و من افتخار می کنم به دولتی که شرایطی به وجود آورده است تا همه به راحتی حرف و نقد و سخن می‌گویند و گاهی از کاه کوه می‌سازند. نقد حق مردم است، حق همه گروه هاست، چه اقلیت و چه اکثریت. اما آنچه پسندیده نیست آنچه که با پول مردم و با بیت المال مردم از دولتی که منتخب مردم است و با رای اکثریت مردم شروع به کار کرده است کسی بخواهد به جای نقد، تخریب را پیشه گیرد. این چیزی است که دولت نمی پسندد. ما از همه می خواهیم با شناسنامه حرف بزنند. بگویند از کجا هستند بگویند وابسته به کدام جناح هستند، با نام جناح خود سخن بگویند نه با نام ملت ایران. ملت ایران راهش روشن است ملت ایران در عصر حاضر به دنبال ارامش است ملت ایران به دنبال اعتدال است. ملت ایران به دنبال پیشرفت است. ملت ایران به دنبال اخلاق است. اگر گروهی می خواهند ذهن مردم را از تعالی اخلاقی بازدارند و اگر گروهی می خواهند با اتهام و تخریب و دروغ ضربه به اخلاق جامعه وارد کنند یادشان باشد امسال سال فرهنگ است، سال فرهنگ و اقتصاد است. نه سال تخریب است نه سال دروغ و نه سال مشغول کردن مردم به حوادث غیرواقعی و رویدادهای تخیلی که از ذهن کوچک برخی بر می خیزد. همانطور که ما باید به دنبال اقتصاد مقاومتی باشیم باید به دنبال فرهنگ مقاومتی هم باشیم. فرهنگ و اخلاقی که ملتی را در برابر هویت های فرهنگ های دیگر تضمین کند و بتواند در برابر انواع موج های انحرافی مقاومت کند. ما نیاز به فرهنگ مقاومتی داریم همانطور که نیاز به اقتصاد مقاومتی داریم. ما نیاز به فرهنگ دانش بنیان داریم همانطور که به اقتصاد دانش بنیان داریم. فرهنگ ما در کنار دینی که اساسش بر تعقل و تفکر است و در همه جا ما را هدایت می‌کند که "لعلکم تعقلون" فرهنگی که از دیرباز در او کتاب و شعر و ادبیات و خدا پرستی و یکتاپرستی حضور داشته است. ما در کنار هویت اسلامی و ایرانی مان هستیم. البته جامعه ما، اعتقادات ما، چارچوبی را برای همه آفرینندگان، همه نویسندگان و همه مولدان فرهنگ پیش رو می گذارد. آن چارچوب منافع ملی است آن چارچوب مصلحت ملی است و احترام به فرهنگ مردم است. به دین مردم است. احترام به عقاید مردم است، احترام به اسرار کشور است. احترام به تمامیت ارزی است احترام به وحدت ملی است. البته که ملت ما اجازه نمی دهد به آنهایی که بخواهند در جامعه ما تفرقه ایجاد کنند، بین اقوام بین طوایف و بین مذاهب شکاف و فاصله بیفکنند. همه آنهایی که ارزش آفرینان این جامعه بودند و حتی آنهایی که نام آنها کمتر برده می شود ارزش آفرینان جامعه ما در قدم اول مادران جامعه و معلمان و استاتید جامعه ما هستند مولدان فرهنگ درجامعه هستند. اگر امروز دنبال ثروت ملی هستیم یاد سهم ارزش آفرینانی که کمتر نام آنها برده می شود نیز باشیم. آنها بودند که به ما اعتماد به نفس دادند، آنها بودند که انگیزه لازم را برای حرکت و تعالی به جامعه ما دادند. آنها بودند که پایه های اولیه اخلاق را در جامعه ما خلق کردند. ما اگر امروز دنبال فرهنگ و اقتصاد هستیم، در پی اقتصاد مقاومتی هستیم، در پی تعالی این کشور هستیم، راهی جز اعتدال و وحدت و همراهی و همبستگی و همزیستی مسالمت آمیز نداریم. اجازه ندهیم عده ای بخواهند در میان ما تفرقه ایجاد کنند. اجازه ندهیم شرایط امروز منطقه و بین المللی که برای تعامل سازنده ما با جهان از دیروز فراهم‌تر است این فضا را برهم زنند. نمایشگاه بین المللی نوعی تعامل سازنده با جهان است. نمایشگاه یک دیپلماسی عمومی و محل تعالی فرهنگ و اندیشه هاست اینجا تنها محل فروش کتاب نیست؛ اینجا جولانگاه فرهنگ است. اینجا جایگاه ظهور و بروز عقلانیت و اندیشه است. از همدیگر باید استفاده کنیم و به یکدیگر نزدیک شویم. ما تابع همان پیامبری هستیم که به ما یاد داد که اقصی نقاط شرق جهان یعنی تا چین راه را بپیماییم، تا علم را بیاموزیم. ما باید زمینه را برای فعالیت فرهنگ دوستان آماده کنیم. ما باید مشکلات را از پیش پای نشر و از جمله نشر کتاب برداریم. ما باید فضا را برای همه آنهایی که تلاش می کنند چه آفرینندگان اثر، چه آنهایی که به عنوان ویراستدار و حروف چین و کسانی که در چاپخانه تلاش و کار می کنند به نشر می پردازند و مواضع خود را با محصول اندیشه ها آراسته می کنند و چه آنهایی که مردم را تشویق می کند و به جوان و نوجوان را یاد می دهند. بشر چه کرده است با ترکیب حروف در کنار هم و چه چیزها که آفریده نشده است. هم عشق آفریده و هم علم و هم ثروت و پیشرفت و هم تعالی و هم دوستی و برداری. با واژگانی ساده و خدا این نعمت را داده است که با کلمات هر آنچه در دل داریم می اندیشم به دیگران منتقل کنیم و از دیگران بهره بگیریم. از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همه دست اندرکاران آن برای برگزاری این نمایشگاه و سایر امور فرهنگی که بسیار حائز اهمیت است و همینطور از همه مولفان و از همه کسانی که تلاش می کنند در خلق و نشر آثار فرهنگی سپاسگزارم. اخلاق ما تعالی و قدرت ما در سایه کار شما خواهد بود. باید راه را برای کار همه اینها آسان کنیم باید تشخیص خوب و بد را به صاحب نظران واقعی و انجمن ها و اصحاب قلم و فکر واگذار کنیم. بدانیم هیچ کس در ممیزی بالاتر از وجدان عمومی و افکار عمومی نیست آنها بهترین ممیزان جامعه ما هستند، می دانند به استقبال چه کتابی بروند و چه کتابی را در گوشه انزوا قرار دهند. بگذاریم صاحبان صلاحیت بهترین شیوه ها را برای اداره کشور برگزینند. این دولت معتقد است دخالت در همه امور را باید کمتر کند و کا ر را به صاحبان آن رشته و پیشکسوتان واگذار کند. همه ما و همه دولتمردان نیازمند به ارشاد صاحبان فرهنگ هستیم، صاحبان فرهنگ ما نیاز به ارشاد و گشت ارشاد ندارند. آنها باید بگذرند و عبور کنند و تماشا کنند و چون صاحبت اندیشه و فکر و فرهنگ هستند دیگران را ارشاد کنند. آنها نیز احترام جامعه و فرهنگ جامعه و دین را خود به خوبی حفظ خواهند کرد. به امید تعالی بیشتر به امید علاقه بیشتر مردم ما به کتاب و کتابخوانی و به امید تعالی فرهنگ واخلاق در سال فرهنگ و پیشرفت اقتصاد در سال اقت