تيترآنلاين 8 ارديبهشت 1390 ساعت 9:37 http://titronline.ir/vdca.unuk49neu5k14.html?2322 -------------------------------------------------- عنوان : شکم خالي و حافظه! «محققان اعلام كردند کم خوري حافظه را تقويت مي کند!» -------------------------------------------------- قطعاً دليل اينکه قشر تحصيلکرده مملکت اکثراً گرسنه مي باشند و به نان شبشان هم محتاجند، همين نکته است! متن : برداشت 1: قطعاً دليل اينکه قشر تحصيلکرده مملکت اکثراً گرسنه مي باشند و به نان شبشان هم محتاجند، همين نکته است! برداشت 2: به همين دليل حافظه آدم هاي گرسنه آنقدر قوي است که هر چند روز هم که بگذرد باز هم يادشان نمي رود که هنوز گرسنه هستند! برداشت 3 : بدون شک علت اينکه انسانهاي سير خيلي زود فراموش مي کنند که حق بقيه آدمها را خورده و موجب تبديل شدن آنها به انسانهاي گرسنه شده اند هم همين مي باشد ! برداشت 4 : از آنجا که اينجانب نيز جزو قشر کم خور جامعه مي باشم، انتظار داشتم که حافظه ام تقويت شود و بتوانم اين مطلب را تا ده ها سطر ادامه دهم، ولي گويا کم خوري بيش از حد در عين حال که حافظه را تقويت مي کند، سبب از حال رفتن شخص نيز خواهد