تيترآنلاين 9 بهمن 1390 ساعت 21:53 http://titronline.ir/vdca.mnyk49nww5k14.html?4050 -------------------------------------------------- عنوان : علوي گرگاني: فکر نکنيد صرف اينکه سپاهي هستيد مواخذه نمي‌شويد -------------------------------------------------- اين مرجع تقليد اظهاركرد: فکر نکنيد که هر کاري کرديد به صرف اينکه ولايت داريد و يا سپاهي هستيد مسئله حل است و مواخذه نمي‌شويد خدا شما را از کساني قرار ندهد که موجب ننگ و عار شويد متن : آيت اللهعلوي گرگاني گفت: ما تصور مي کنيم كه اختيار همه چيز با ماست و لذا هر کاري دلمان خواست انجام مي دهيم؛ در حالي که بايد بدانيم همه چيز دست خداست و ما نيز بنده خداوند هستيم. به گزارشموج، ايت الله علوي گرگاني در ديدار جمعي از فرماندهان سپاه، با بيان اين مطلب تصريح كرد: نوع قدرتمندان عالم چنين تصوري دارند که چون ما مقتدر هستيم و قدرت داريم پس هر کاري دلمان خواست انجام مي دهيم؛ در حالي که اينان غافلند.وي ادامه داد: نظام عالم هستي بر پايه اطاعت و تبعيت مردم از رهبر خوب پيش مي رود و الا هرج و مرج پيش مي آيد. بايد مراقب اعمال خود باشيم تا مبادا کاري کنيم که باعث زجر و آزار مردم شود.علوي گرگاني افزود: کلمات اهل بيت (ع) و علما را مطالعه کنيد تا کمي از جرات شما نسبت به خدا کم شود و فکر نکنيد که هر کاري کرديد به صرف اينکه ولايت داريد و يا سپاهي هستيد مسئله حل است و مواخذه نمي شويد.اين مرجع تقليد در پايان اظهاركرد: هميشه از خدا بخواهيد که خدا شما را از کساني قرار ندهد که موجب ننگ و عار شويد و هميشه خود را در مقابل خدا مقصر بدانيد.