تيترآنلاين 8 اسفند 1391 ساعت 10:09 http://titronline.ir/vdca.mnmk49nmy5k14.html?5554 -------------------------------------------------- نحوه ارتقا اساتید تغییر کرد عنوان : پایبندی به ارزشهای دینی عامل ارتقای اساتید -------------------------------------------------- بر اساس بند 6 استادان باید " استمرار در تقید و پایبندی به ارزشهای دینی، فرهنگی، ملی، انقلابی و صداقت و امانتداری " را رعایت کنند متن : رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مهمترین جزئیات ارتقای اعضای هیئت علمی بر اساس آیین نامه ارتقا اشاره کرد. به گزارش مهر، مهدی ایرانمنش امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به مهمترین بند فرهنگی آیین نامه ارتقا اعضای هیئت علمی، اظهار داشت: آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی دارای 4 ماده است که بند 6 ماده یک، مهمترین قسمت این آیین نامه است. مهمترین تغییر در آیین نامه ارتقا وی در تشریح بند 6 ماده یک آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی اظهار داشت: بر اساس بند 6 استادان باید " استمرار در تقید و پایبندی به ارزشهای دینی، فرهنگی، ملی، انقلابی و صداقت و امانتداری " را رعایت کنند، این بند دارای 10 امتیاز است که کسب 5 امتیاز از این عدد اجباری است و این تغییر طی سال جاری در آیین نامه مذکور اعمال شده است. به گفته ایرانمنش، کف امتیاز برای استادی 120 و برای دانشیاری 110 است و هر چند دانشگاهها صرفاً با تایید وزیز علوم می توانند در بخشی از مقررات این آیین نامه تغییراتی اعمال کنند اما کف این امتیازات تغییر ناپذیر است. نحوه ارتقای استادان رئیس مرکز هیئتهای امنا و هیئتهای ممیزه مرکزی وزارت علوم در ادامه با اشاره به نحوه ارتقای اعضای هیئت علمی، اظهار داشت: شرایط استادان به منظور ارتقا ابتدا در کمیته منتخب دانشکده ها بررسی می‌شود و پس از آن نتایج به کمیسیون تخصصی دانشگاه ارسال می شود، بعد از تایید و بررسی‌های لازم، کارنامه فرد جهت تایید نهایی به هیئت ممیزه دانشگاه ارسال و پس از آن در اختیار دفتر هیئت ممیزه مرکزی وزارت علوم قرار می گیرد و در این دفتر بررسی نهایی و دقیق برای ارتقای استاد صورت می گیرد. این مقام مسئول وزارت علوم در خصوص اصرار بر دقیق بودن نحوه سنجش اعضای هیئت علمی برای ارتقا، تاکید کرد: افرادی که در کمیسیونهای تخصصی دانشگاه، پرونده ها را بررسی می کنند باید هم رشته استادی که پرونده اش بررسی می شود، باشد در غیراینصورت دانشگاهها را ملزم کرده ایم استادانی را از سایر دانشگاهها دعوت کنند. نحوه رسیدگی به اعتراضات ایرانمنش در خصوص اعتراضاتی که اعضای هیئت علمی به عدم ارتقایشان به مواردی اشاره کرد و گفت: اگر اعضای هیئت علمی احساس می کنند حقشان ضایع شده نباید کوتاهی کنند، در این خصوص استادان می توانند اعتراضشان را به هیئت ممیزه دانشگاه ارسال کنند و این هیئت موظف است ظرف یک ماه دلائل عدم ارتقای این استاد را به وی اعلام کند، در صورتیکه استاد از این حکم قانع نشد مراتب را می تواند به هیئت ممیزه مرکزی وزارت علوم ارسال کند، این هیئت موظف است ظرف 3 ماه پرونده استاد را از کمیته منتخب، کمیسیون تخصصی و هیئت ممیزه دانشگاه دریافت می کند و به طور جدی و دقیق تر بررسی خواهد کرد. وزیر علوم: اگر حق استادی تضییع شود چه کسی پاسخگو است؟ وی در خصوص تاکیدات وزیر علوم در خصوص رسیدگی به شکایات اعضای هیئت علمی از عدم ارتقایشان، به یکی از تاکیدات مکتوب وزیر علوم در این باره اشاره کرد و گفت: وزیر علوم پرونده این افراد را مورد بررسی قرار می دهد و من حتی از وی نوشته مکتوب دارم که پرونده این استادان بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد، دانشجو در یکی از پارافها نوشته بود: " من در قبال خدای سبحان مسئولم و نمی توانم در آن دنیا پاسخگو باشم و اگر از استادی حقی ضایع شد چه کسی می خواهد پاسخگو باش