تيترآنلاين 21 آذر 1389 ساعت 11:04 http://titronline.ir/vdca.0n6k49ny05k14.html?1477 -------------------------------------------------- رئیس دانشگاه بوعلی سینای همدان عنوان : پیشنهاد ادغام وزارت علوم و بهداشت -------------------------------------------------- رئیس دانشگاه بوعلی سینای همدان : به علت جدا بودن دانشگاه‌های وابسته به وزارتخانه‌های بهداشت و علوم و از بین رفتن تحقیقات بین‌رشته‌ای در این دانشگاه‌ها، پیشنهاد می‌کنم وزارتین بهداشت و علوم با یکدیگر ادغام شوند متن : تيترآنلاين - رئیس دانشگاه بوعلی سینای همدان در اظهارنظری راجع به پیشنهاد براي ادغام وزارتین گفت: به علت جدا بودن دانشگاه‌های وابسته به وزارتخانه‌های بهداشت و علوم و از بین رفتن تحقیقات بین‌رشته‌ای در این دانشگاه‌ها، پیشنهاد می‌کنم وزارتین بهداشت و علوم با یکدیگر ادغام شوند و این کارشدنی و معقول است. زلفی‌گل با بیان اینکه اگر بخواهیم وزارت بهداشت از وزارت علوم جدا باشد، عملا اهداف مدنظر تحقق پیدا نمی‌کند، افزود: مقوله تحقیقات و دانشگاه‌ها در حال حاضر مانند 2 جزیره جدا از هم شده‌اند. وی بیان كرد: در حال حاضر رشته‌های پزشکی ارتباطی با رشته‌های علوم ندارند . رئیس دانشگاه بوعلی سینا با اشاره به گستردگی وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: این وزارتخانه به علت فعالیت در مقاطع مختلف به اندازه‌ای گسترده است که جمع کردن آن کار مشکلی است. با این اوصاف قابل لمس است که 2 وزارتخانه بزرگ آموزش و پرورش و علوم که پس از گذشت 30 سال از انقلاب اسلامی هریک تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داشته و اکنون در حال پیشرفت‌هایی هستند در گیر و دار تجمیع از اهداف خود فاصله گرفته و ضربه سنگینی به محصلان، دانشجویان و خانواده‌های هریک از افراد وابسته به نظام آموزشی وارد خواهد